Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

78/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-01

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 202

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.

Na podstawie:

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm. ) zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1
Udzielam pełnomocnictwa Pani Annie Daciuk – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.  
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki