Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

103/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-06

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Gminnej Ewidencji Zabytków przyjętej zarządzeniem Nr 97/2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 31 grudnia  2021 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity poprzez:
 
a) wyłączenie z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity nieruchomości położonej w miejscowości Maradki 16, obręb Maradki działka nr ew. 36/1 - budynek mieszkalny; karta adresowa gminnej ewidencji zabytków sporządzona dnia 21.04.2021 r.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski