ˆ

Wykazy nieruchomości do sprzedania

Szczegóły informacji

Działka nr 175/15 o powierzchni 0,0036 ha obręb Burszewo.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-17 11:34:07 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm), uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: określenia zasad gospodarki zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.04.2021 r. poz. 1456) zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 18 /2023 z dnia  15 marca 2023 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00021517/1
 
 
działka nr 175/15
o powierzchni
0,0036 ha
obręb
Burszewo
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 175/14
Wartość gruntu:
1 140,00zł
(jeden tysiąc sto czterdzieści złotych) + Vat 23% tj  262,20 zł
Ogółem cena  nabycia:
1 402,20 zł
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od  dnia 15.03.2022 r. do dnia 10.04 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Burszewo, na stronie internetowej Gminy Sorkwity - bip.gminasorkwity.pl oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 23.03.2023 r. 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 11:17:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 11:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 11:34:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
143 raz(y)