Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-06 14:56:34 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w/w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity Nr. 16/2019 z dnia 4 marca 2019r. ogłoszono
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Sorkwity w roku 2019 r. w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 30. 000,00 zł
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,MARCINKOWO” w kwocie 3 .000 ,00 zł
 
Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 13.03.2019r. do 31.12.2019r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
 
  1. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość.
  2. Rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu.
  3. Kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności.
  4. Prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko -Mazurskiego ZPN w Olsztynie w klasie „A” Gr. 1.
  5. Możliwość wyłonienia talentów.
  6. Podniesienie lokaty w tabeli.
  7. Promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny. przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym tzw. „mowie nienawiści”.
 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,MARCINKOWO” otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dzieci i młodzieży ”. Zadanie wykonywane było w okresie od 13.03.2019 r. do 31.12.2019 r. Cele zamierzone przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,, MARCINKOWO ” zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity np. regularne przeprowadzanie treningów dla młodzieży, osiąganie wysokich wyników w współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim grupy młodzieżowej, aktywizację mieszkańców gminy, dostarczenie rozrywki mieszańcom gminy poprzez organizację wydarzeń sportowych.
 
Zakładały one:
1. Zmniejszenie zachowań niepożądanych ( alkoholizm, narkomania , przestępczość).
2. Rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowania do uprawiania sportu oraz kształtowanie etyki,rywalizacji , współpracy , przyjaźni, przychylności.
Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.
 
Łączna kwota dotacji przekazanych w 2019r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 33.000,00 zł.
 
Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
Sporządziła: Anna Fąk
Sorkwity: dnia 6 maja 2020r.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Fąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-06 14:56:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-06 14:56:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06 14:56:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1938 raz(y)