ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-10 16:03:04 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 03.03.2016 r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.4.2016

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Sorkwity
zawiadamia,
że na wniosek Inwestora Mardi Sp. zo.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Mateusz Domin, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej Nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rozogi gmina Sorkwity, na działce o nr ew. 137/32 obręb Rozogi, gmina Sorkwity.
 

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 16:03:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 16:03:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-10 17:03:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2215 raz(y)