ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-30 13:13:23 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 marca 2016r.
Nasz znak: RBG.6220.1.6.2016

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. 23),
zawiadamia
że dnia 23 marca 2016r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj, studni głębinowej Nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rozogi, gmina Sorkwity na działce no nr ew. 137/32 obręb Rozogi.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A -w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

 

 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Rozogi
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
a/a(sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-30 13:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-30 13:13:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-30 15:13:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2564 raz(y)