ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-13 09:32:17 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 kwietnia 2016 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.33.2015
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia, że postanowieniem z dnia 01 kwietnia 2016 r. uznał o dopuszczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia i Ochrony Mazurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zgonie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 7 zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-13 09:31:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-13 09:32:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-13 11:32:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4397 raz(y)