Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-01 15:41:41 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 marca 2019 r.
Nasz znak: RBG.6220.6.10.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
Wójt Gminy Sorkwity
zawiadamia strony postępowania, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie wiat do chowu bydła mięsnego na działce nr 4/10 oraz ujęcia wody na działce 4/3 obręb Sorkwity, gmina Sorkwity o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących ww. sprawy.
W związku z powyższym zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski osobiście, przez pełnomocnika dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A - w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Sorkwity: http://bip.gminasorkwity.pl/ oraz przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sorkwity.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maluchnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 15:41:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 15:41:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 15:41:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
845 raz(y)