Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-15 12:41:22 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 09 kwietnia 2021r.
Nasz znak: RBG.6220.1.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Sorkwity działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zm.) oraz 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na wniosek firmy Dial Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie w imieniu i na rzecz, której działa pełnomocnik Pan Jarosław Kukliński i Pan Jarosław Koper, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 2/2 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity.
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, i 4  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… Wójt Gminy Sorkwity wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu  o oddziaływaniu na środowisko (pisma z dnia 09 kwietnia 2021r., znak:RBG.6220.1.2.2021, RBG.6220.1.3.2021, RBG.6220.1.4.2021).
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A  w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w godzinach pn. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.15 -15.00, pok. nr 8 (tel. 89 742 85 33) w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Zyndaki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-15 12:41:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-15 12:41:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15 12:41:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
889 raz(y)