ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2014-03-05 11:19:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia

że na wniosek z dnia 12.02.2014r. Pana Jacka Konopka prowadzącego działalność gospodarczą Konopka & Konopka Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska s.c, działającego jako pełnomocnik Pana Mateusza Domin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu zwierząt inwentarskich, położonej na działce nr 274/23 w obręb Rybno, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity,w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 7 , w godz. od 800 do 1500, tel. 89 742 85 33, a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi. Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-05 11:18:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-05 11:19:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-05 12:19:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4776 raz(y)