ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 marca 2019 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-19 13:59:02 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.03.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.6.2019.3
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuje VI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 marca 2019 r. (środa) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wręczenie medalu za zasługi dla obronności kraju (wręczy Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Giżycku ppłk Tomasz Koprowski).
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach za 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności ZGK Sp z o.o w Warpunach za 2018 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach za 2018 r.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach za 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2023 uchwalonej uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
b) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
c) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
        d) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania.
        e) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.
        f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Burszewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
12. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-19 13:58:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-19 13:59:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 13:59:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1117 raz(y)