Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Sorkwity

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-19 08:49:18 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.06.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.9.2019.5  
 
Mieszkańcy
                                                                                        
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia                      8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.)   zwołuje IX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 czerwca 2019r. (piątek) na godzinę 9ºº   w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII  sesji z dnia 19 kwietnia 2019r.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji z dnia 16 maja 2019 r.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 przedstawionego przez Wójta Gminy.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 r.
 7. Rozpatrzenie:
  1.  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  2.  sprawozdania finansowego za 2018 r.
  3.  informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
  4.  opinii Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 1/2019 z dnia 15 maja 2019 r.) oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.
  5. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2018 r.
  6. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2018 r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  3. udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
  4. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zyndaki, gmina Sorkwity.
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w miejscowości Borowo.
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w miejscowości Sorkwity.
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Zyndaki.
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Warpuny z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  11. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  12. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  13. zgłoszenia sołectwa Choszczewo i Gminy Sorkwity do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego  od 2019 roku z wykorzystaniem metody odnowy wsi.
  14. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  15. ustalenia Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Sorkwity oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.
  16. zmiany uchwały Nr XXX/243/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 08:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 08:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:22:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1255 raz(y)