Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

Zaproszenie na XII sesję rady gminy

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-16 16:47:43 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.10.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.12.2019.9                                                                                                             
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  zwołuje XII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 października 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Prezentacja i informacje dotyczące działalności Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu.
 3. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI  sesji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sorkwity w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 26 września 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  3. zmiany Statutu Gminy Sorkwity.
  4. przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020.
  5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  6. przyjęcia programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                 
 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                              (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-16 16:47:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-16 16:47:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-16 16:47:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1062 raz(y)