ˆ

Decyzje o warunkach zabudowy

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-14 13:27:36 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13 marca 2019 r.
Znak: RBG.6730.20.4.2019
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
w z y w a m
do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ew. 198/1 w obrębie Burszewo, gmina Sorkwity
  • spadkobierców zmarłych właścicieli działki oznaczonej nr ew. 198/1 położonej w obrębie Burszewo
  • osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.
W związku z powyższym ww. osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji
oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy
w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Burszewo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maluchnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-14 13:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-14 13:27:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14 13:27:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2585 raz(y)