Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-19 10:30:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm..) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pózn. zm.)

Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia, że dnia 16.09.2014r. zostało wydanie postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego posadowionego na działce 75/7 w miejscowości Miłuki do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach.
Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 7 w godz. 730-1400.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sorkwitach, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Miłuki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-19 10:30:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-19 10:30:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-19 12:30:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4819 raz(y)