ˆ

Ochrona środowiska

Szczegóły informacji

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.

Informacja ogłoszona dnia 2018-02-08 13:12:07 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 lutego 2018 r.
Nasz znak:RBG.7013.1.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024r.oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Sorkwitach oraz na stronie internetowej: http://bip.gminasorkwity.pl/.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Sorkwitach – ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Obwieszczenie umieszczono:
  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sorkwitach
  2. na stronie internetowej: http://bip.gminasorkwity.pl/
  3. w prasie lokalnej: „Gazeta Olsztyńska dodatek Kurier Mrągowski”
  4. a/a 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-08 13:06:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-08 13:12:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-08 13:12:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2613 raz(y)