Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-08 08:13:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 21A
tel. (089) 742-81-25 lub ( 089 ) 742 - 80 -40
fax ( 0 89 ) 742-80-40

<e-mail>

Od 01.02.2005r. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz mgr Jolanta Puchalska - Olszewska.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach jest samorządową instytucją kultury.

Siedzibą Ośrodka jest miejscowaość Sorkwity. Terenem działania Gmina Sorkwity.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie Ustawy z dznia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadanego przez organizatora Statutu.(tekst jednolity Dz. U.z 1997r. Nr 110 poz. 721 ze zm.)

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzącego przez organizatora, posiada osobowość prawną. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą również trzy placówki biblioteczne w Sorkwitach, Rybnie i Zyndakach.

Ośrodek sprawuje opiekę nad świetlicami wiejskimi w miejscowościach Borowe, Gizewo, Rozogi, Choszczewo, Rybno, Pustniki, Maradki, Warpuny, które służą Mieszkańcom sołectw, ośrodek prowadzi w nich zajęcia wakacyjne.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalnej mieszkańców, upowszechnianie i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Ośrodek jest organizatorem różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Prowadzi zajęcia teatralne, rękodzielnicze, taneczne, muzyczno - wokalne, sportowe.

 

W ośrodku działa zaspół śpiewaczy prezentujący w swoim repertuarze pieśni naszego regionu.

 

Ośrodek jest organizatorem imprez:

- rozrywkowych ( dyskoteki, zabawa, festyny)

- artystycznych ( koncerty okolicznościowe, spektakle)

- kulturalnych ( konkursy poezji, konkursy plastyczne, wystawy)

Przeprowadza eliminacje gminne wielu konkursów, włącza się do akcji powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Prowadzi zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji.

Współorganizuje imprezy gminne takie jak:

 • Gminne Obchody Dnia Strażaka
   
 • Dożynki Gminne
   
 • Spotkania Wigilijne

 

Cel ośrodka to również popularyzacja turystyki, sportu i rekreacji na terenie gminy.

Organizuje:

 • Kulig w okresie zimowym
   
 • Wycieczki rowerowe
   
 • Wycieczki piesze.
   

Ośrodek prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w Sorkwitach przy ulicach:

ul. Olsztyńska 21A

ul. Szkolna 18

11-731 Sorkwity

tel. (089) 742-81-25

tel./fax (0 - 89) 742 - 80 - 40

e - mail:

<e-mail>

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.


Biblioteki Publiczne:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sorkwitach
ul. Szkolna 18, 11-731 Sorkwity
tel./fax (089) 742-80-40

 

Oprócz tradycyjnego księgozbioru posiadamy czytelnię komputerową.

Nasza czytelnia komputerowa, która istnieje dzięki programom: BIS, IKONK@, KISS - sieć PIAP.

Odnowiona sala5 Odnowiona sala1

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek - 8.00 - 19.00

sobota - 9.00 - 17.00

Biblioteka w Zyndakach
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sorkwitach.
Zyndaki 8b
tel. (0-89) 742-93-40
Godziny otwarcia :
NIECZYNNA
Biblioteka została założona w 1956r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Warpunach. Pierwszy kierownik biblioteki - Fryderyk Tegler. Od 1.10.1959 do końca 1988r. kierownikiem biblioteki była p. Helena Opala.
W 1998r. Biblioteka została przeniesiona do Zyndak (budynek starej szkoły).

Biblioteka w Rybnie
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sorkwitach.

Rybno
ul. Długa 20
11-731 Sorkwity
tel. (089) 742-70-39

Bibiloteka w Rybnie posiada czytelnię internetową z jednym stanowskiem komuterowym. Komuter jest wyposażeniem własnym biblioteki.

Dni i godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek - czwartek - 11.00 - 17.00

piątek - 8.00-14.00