ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:57:36 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej . Kazimierz Piaścik
08:41:12 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity. Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:21 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu decyzja nr o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN Kazimierz Piaścik
14:18:55 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:54:33 Upublicznienie elementu informacja Decyzja w sparwie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych. Kazimierz Piaścik
10:48:54 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 119/2022 Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:59:05 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydanej przez Wójta Gminy Sorkwity o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Kazimierz Piaścik
13:07:40 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLV/324/2022 Kazimierz Piaścik
13:03:19 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLV/323/2022 Kazimierz Piaścik
12:59:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLV/322/2022 Kazimierz Piaścik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony