ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:58:30 Usunięcie elementu informacja PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK
(widoczna od 2014-11-06 00:00:00)
Kazimierz Piaścik
10:58:29 Usunięcie elementu informacja Zawiadomienie o spotkaniu konsultacyjnym do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sorkwity na lata 2014-2020
(widoczna od 2014-05-15 00:00:00 do 2014-05-20 00:00:00)
Kazimierz Piaścik
10:58:03 Usunięcie elementu informacja Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Sorkwity przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sorkwitach znajdującym się przy ul. Olsztyńskiej 16A w Sorkwitach, przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2012r.
(widoczna od 2012-10-19 00:00:00)
Kazimierz Piaścik
10:58:03 Usunięcie elementu informacja Protokół kontroli doraźnej dotyczącej osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, terminowości wypłat i odprowadzania pochodnych od wynagrodzeń, przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi Szkół w Sorkwitach w 2012r.
(widoczna od 2012-10-22 00:00:00)
Kazimierz Piaścik
10:58:03 Usunięcie elementu informacja Protokół kontroli ZUS z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Sorkwity w 2012r.
(widoczna od 2012-10-22 00:00:00)
Kazimierz Piaścik
10:57:13 Usunięcie elementu informacja Informacja dotycząca pojawienia się wilków w gminie Sorkwity Kazimierz Piaścik
10:57:13 Usunięcie elementu informacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. Kazimierz Piaścik
10:57:13 Usunięcie elementu informacja Święto Narodowe Kazimierz Piaścik
10:57:13 Usunięcie elementu informacja Zimowisko w górach (2019) dla dzieci 8 - 16 lat. Kazimierz Piaścik
10:57:13 Usunięcie elementu informacja WIADOMOŚCI Z BIURA SENATORSKIEGO SENATOR MAŁGORZATY KOPICZKO Kazimierz Piaścik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony