ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLIII/312/2022 Kazimierz Piaścik
12:55:46 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLIII/311/2022 Kazimierz Piaścik
12:39:08 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLIII/310/2022 Kazimierz Piaścik
12:28:58 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:22:04 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Program Funkcjonalno- użytkowy dla budowy Sali gimnastycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach. Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:49:40 Upublicznienie elementu informacja w sprawie: projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Kazimierz Piaścik

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:07:11 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 83/2022 Kazimierz Piaścik
17:06:28 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 85/2022 Kazimierz Piaścik
16:55:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 84/2022 Kazimierz Piaścik
16:52:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 83/2022 Kazimierz Piaścik

Nawigacja między stronami listy informacji