ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 44721
Wójt 12562
Sekretarz / Z-ca Wójta 16760
Referaty i stanowiska 25252
Skarbnik 12468
Regulamin organizacyjny 9776
Przyjmowanie interesantów 8705
Tłumacz języka migowego 1554
Jednostki organizacyjne 12850
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 16023
GOPS 13621
Ogłoszenia 13034
ZGK Sp. z o.o. 14763
Służby, Inspekcje, Straże 6365
OSP Sorkwity 11205
OSP Warpuny 7326
OSP Gizewo 8020
OSP Rybno 8077
Oświata 1448
Placówki publiczne 8089
Placówki niepubliczne 2752
Statut Gminy Sorkwity 11143
Organy Gminy 13655
Wójt 7394
Rada Gminy 5596
Sesje Rady Gminy 149128
Protokoły z sesji 16268
Kaluzula informacyjna 265
Transmisja na żywo 0
Interpelacje i zapytania 8930
Wykaz głosowań 3117
Przewodniczący 9369
Skład Rady 19242
Komisje 24781
Struktura Gminy 7204
Sołectwa i sołtysi 4767
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Procedury załatwiania spraw 82292
Raport o stanie gminy 4649
Oświadczenia majątkowe 163930
Majątek i finanse 10714
Budżet 2023 r. 15
Uchwały i zarządzenia. 9
Zarządzenie 109/2022 0
Sprawozdania 8
Opinie RIO 10
WPF 11
Zarządzenie 108/2022 0
Budżet 2022 r. 271
Uchwały i zarządzenia 194
Zarządzenie 79/2021 0
Uchwała XXXV/251/2021 0
Uchwała XXXVI/256/2022 0
Uchwała XXXVII/273/2022 0
Zarządzenie nr 30/2022 0
Uchwała XXXVIII/279/2022 0
Zarządzenie 35/2022 0
Uchwała XXXIX/284/2022 0
Zarządzenie 45/2022 0
Uchwała XL/289/2022 0
Zarządzenie 53/2022 0
Uchwała XLI/295/2022 0
Zarządzenie 59/2022 0
Zarządzenie 66/2022 0
Uchwała XLII/298/2022 0
Zarządzenie 79/2022 0
Uchwała XLIII/311/2022 0
Zarządzenie 88/2022 0
Uchwała XLIV/314/2022 0
Zarządzenie 102/2022 0
Uchwała XLV/318/2022 0
Sprawozdania 868
Opinie RIO 2504
WPF 152
Zarządzenie 78/2021 0
Uchwała XXXV/250/2021 0
Uchwała XL/288/2022 0
Uchwała XLII/297/2022 0
Uchwała XLIII/310/2022 0
Uchwała XLIV/313/2022 0
Uchwała XLV/317/2022 0
Budżet 2021 r. 322
Uchwały i zarządzenia 211
Zarządzenie 98/2020 0
Zarządzenie 99/2020 0
Uchwała XXIV/168/2020 0
Uchwała XXV/182/2021 0
Uchwała XXVI/191/2021 0
Uchwała XXVII/198/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Zarządzenie 26/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Uchwała XXIX/210/2021 0
Zarządzenie 38/2021 0
Uchwała nr XXX/216/2021 0
Zarządzenie nr 44/2021 0
Zarządzenie nr 51/2021 0
Uchwała XXXI/226/2021 0
Zarządzenie 58/2021 0
Uchwała XXXII/231/2021 0
Zarządzenie 63/2021 0
Uchwała XXXIV/240/2021 0
Sprawozdania 2862
Opinie RIO 2630
WPF 206
Uchwała XXIV/167/2020 0
Uchwała XXV/181/2021 0
Uchwała XXXIV/239/2021 0
Budżet 2020 r. 361
Uchwały i zarządzenia 212
Zarządzenie 94/2019 0
Uchwała XIV/99/2019 0
Uchwała XV/104/2020 0
Uchwała XVI/114/2020 0
Zarządzenie 25/2020 0
Zarządzenie 28/2020 0
Zarządzenie 30/2020 0
Uchwała XVII/119/2020 0
Zarządzenie 35A/2020 0
Zarządzenie 42/2020 0
Zarządzenie 45/2020 0
Uchwała XVIII/136/2020 0
Zarządzenie 52/2020 0
Uchwała XX/145/2020 0
Zarządzenie 65/2020 0
Zarządzenie 66/2020 0
Uchwała XXI/152/2020 0
Zarządzenie 67/2020 0
Zarządzenie 106/2020 0
Uchwała XXII/154/2020 0
Uchwała XXIII/159/2020 0
Uchwała XXIV/166/2020 0
Zarządzenie 21/2021 0
Sprawozdania 2797
Opinie RIO 1681
WPF na lata 2020-2032 r. 209
Zarządzenie 93/2019 0
Uchwała XIV/98/2019 0
Uchwała XV/103/2020 0
Uchwała XX/144/2020 0
Uchwała XXI/151/2020 0
Uchwała XXIV/165/2020 0
Budżet 2019 r. 376
Uchwały i zarządzenia 209
Uchwała III/17/2018 0
Uchwała IV/23/2019 0
Uchwała V/35/2019 0
Uchwała VI/43/2019 0
Zarządzenie 21/2019 0
Uchwała VII/48/2019 0
Zarządzenie 35/2019 0
Zarządzenie 41/2019 0
Uchwała IX/57/2019 0
Zarządenie 62/2019 0
Uchwała nr X/70/2019 0
Zarządzenie 72/2019 0
Uchwała nr XI/75/2019 0
Zarządzenie 90/2019 0
Uchwała nr XII/83/2019 0
Zarządzenie 97/2019 0
Uchwała nr XIII/89/2019 0
Zarządzenie nr 106/2019 0
Uchwała XIV/97/2019 0
Sprawozdania 3107
Opinie RIO 1106
WPF na lata 2019 - 2032 183
Uchwała III/16/2018 164
Uchwała VI/42/2019 0
Uchwała XIII/88/2019 0
Uchwała XI/76/2019 0
Budżet 2018 r. 769
Uchwały i zarządzenia 387
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 78/2018 0
Zarządzenie nr 79/2017 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Uchwała nr XLI/294/2018 0
Uchwała nr XLII/299/2018 0
Zarządzenie nr 86/2018 0
Zarządzenie nr 90/2018 0
Zarządzenie nr 98/2018 0
Uchwała nr II/5/2018 0
Uchwała nr II/6/2018 0
Uchwała III/15/2018 0
Zarządzenie 20/2019 0
Sprawozdania 3158
Opinie RIO 2911
WPF 2018 - 2032 0
Uchwały 187
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Budżet 2017 r. 1207
Uchwały i zarządzenia 623
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 6461
Opinie RIO 8884
WPF na lata 2017 - 2030 0
Opinie RIO 678
Uchwały 198
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXIII/155/2016 0
Budżet 2016 r. 7821
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 8435
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 517
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 2429
Budżet 2015 r. 15500
Sprawozdania RIO 7772
Opinie RIO 7523
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 14074
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 6048
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 558
Budżet 2015 36
Budżet 2014 464
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 2751
Opinie RIO 2356
Budżet 2013 467
Uchwały RIO Olsztyn 6235
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2010 0
Budżet 2009 0
Budżet 2008 3507
Budżet 2006 2638
Budżet 2007 2245
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 2275
Stawki dotacji 1293
Ochrona środowiska 57398
Ochrona zwierząt 16458
Decyzje środowiskowe 148563
Warunki wydania decyzji środowiskowych 6627
Konsultacje społeczne 9175
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4017
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6463
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 22572
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 4041
Ochrona przyrody 6301
Łowiectwo 5519
Plan polowań 6980
Program Czyste Powietrze 699
Ochrona powietrza 782
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1567
Gospodarka odpadami komunalnymi 28262
Deklaracje 11019
Harmonogramy odbioru 43554
Analiza stanu gospodarki odpadami 8669
Informacje, ogłoszenia 35106
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2133
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4998
Gospodarka wodno-ściekowa 487
Taryfy - woda/ścieki 687
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 1930
Podatki i opłaty 51910
Zwrot podatku akcyzowego 1496
Gospodarka nieruchomościami 86303
Przetargi 216037
Rokowania 29793
Wykazy nieruchomości do sprzedania 257344
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 2150
Deklaracja dostępności 858
Raport o stanie dostępu 1035
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 20383
Ostrzeżenia 168386
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 1499
Zgromadzenia Publiczne 1549
Planowanie przestrzenne 21834
Studium zagospodarowania przestrzennego 17781
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 42584
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 204147
Decyzje o warunkach zabudowy 23039
Druki do pobrania 877
Dane przestrzenne do MPZP 1406
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 8150
PETYCJE 11802
2022 826
2021 4114
2020 2820
2019 932
2018 1675
2017 154
2016 1206
2015 3131
Co musisz wiedzieć o koronawirusie 5577
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 5088
Inne ogłoszenia 450298
Opłata miejscowa 2738
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2021 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2022 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2023 0
GKRPA 39169
Gminne Programy Profilaktyczne 5253
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 6060
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 4772
Konkursy 1191
Inne informacje 2523
Obowiązek informacyjny 7766
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa 2707
Inwestycje 24274
PROW 833
Konkursy na realizację zadań publicznych 25536
Otwarte konkursy ofert 62272
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 30325
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych 0
Plany postępowań 1146
Nieodpłatna pomoc prawna 1270
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 12357
Strategie, raporty, opracowania 26536
Konsultacje społeczne 14514
Kontrole 11205
Terapeuta ds. uzależnień 1223
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3463
e-Urząd Skarbowy 84

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 282
Statystyka 5589
Instrukcja korzystania z BIP 10173
Rejestr zmian 1860415
Redakcja Biuletunu 4846
Mapa serwisu 5485
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 148127
Zamówienia publiczne 24675
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 150642
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 235297
Szacowanie wartości zamówienia 4737
Informacje o naborze 430005
Akty prawne 2060501