ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2023-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Sorkwity.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 62 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 13.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (ODT, 8.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 34.5 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2023-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sorkwity.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 184 KiB)
 • Załącznik nr 1 i 2. (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 3. (PDF, 170.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 53 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2023-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa specjalistycznego oprogramowania antywirusowego.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 393.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 i 2 (DOC, 130.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 67.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 800 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2023-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzor inwestorski nad inwestycją pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Sorkwitach”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 315.6 KiB)
 • Formularz ofertowy. (DOC, 58 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 159 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 119.7 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2023-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu rekreacyjnego ogólnodostępnego na Jeziorze Lampasz.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 265.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 39.5 KiB)
 • Oświadczenie (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz wykonanych prac (DOC, 34 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 531.4 KiB)
 • Mapa (PDF, 91.6 KiB)
 • Decyzja o warunkach zabudowy (PDF, 719.3 KiB)
 • Załącznik graficzny (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik graficzny - analiza (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 99.2 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 18.6 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2023-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sorkwitach .
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
Lp7
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oraz dostawa kojca podwójnego zewnętrznego dla psów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 255.4 KiB)
 • Formularz ofertowy. (DOCX, 18.4 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 29.5 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2023-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa o frakcji 0-31,5 mm C50/30 (mieszanki optymalnej) do remontu nawierzchni gruntowych dróg gminnych Gminy Sorkwity.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 245.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 i 2. (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 3. (DOCX, 31 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2022-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa do remontu nawierzchni gruntowych dróg gminnych Gminy Sorkwity.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 239.1 KiB)
 • Załącznik nr 1, 2. (DOC, 55.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 159.3 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2022-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 272.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 i 2. (DOC, 56.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 158.4 KiB)
 • Zawiadomienia o wyborze oferty. (PDF, 65.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji