ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Program Funkcjonalno- użytkowy dla budowy Sali gimnastycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
  • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 36.1 KiB)
  • Załącznik nr 1, 2. (DOC, 53 KiB)
  • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 14.5 KiB)
  • Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
  • Projekt umowy (PDF, 253.2 KiB)