ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2014-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Sorkwity zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na wykonanie zadania pod nazwą: Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Młynik i Zyndaki poprzez budowę pomostów rekreacyjnych na jeziorze Gielądzkim i Zyndackim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 147.5 KiB)
 • Załączniki_nr_1 (DOC, 113 KiB)
 • Załączniki_nr_2 (DOC, 109.5 KiB)
 • Załączniki_nr_3 (DOC, 130 KiB)
 • Załączniki_nr_4 (7Z, 7.5 MiB)
 • Załączniki_nr_5 (PDF, 534.5 KiB)
 • Załączniki_nr_6 (JPG, 304 KiB)
 • Załączniki_nr_7 (7Z, 8 MiB)
 • Załączniki_nr_8 (PDF, 403.4 KiB)
 • Załączniki_nr_9 (PDF, 169.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 150.7 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2014-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Sorkwity zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na wykonanie zadania pod nazwą: Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Sorkwity poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gielądzkim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 143 KiB)
 • Załączniki_nr_1 (DOC, 113 KiB)
 • Załączniki_nr_2 (DOC, 109.5 KiB)
 • Załączniki_nr_3 (DOC, 126.5 KiB)
 • Załączniki_nr_4 (PDF, 512.9 KiB)
 • Załączniki_nr_5 (PDF, 2.7 MiB)
 • Załączniki_nr_6 (PDF, 732.6 KiB)
 • Załączniki_nr_7 (PDF, 6.2 MiB)
 • Załączniki_nr_8 (PDF, 129.3 KiB)
 • zapytanie (PDF, 110.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 154.2 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2014-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 11.4 MiB)
 • SIWZ (ODT, 36.5 KiB)
 • Zalacznik_nr_1 (ODT, 19.6 KiB)
 • Zalacznik_nr_2 (ODT, 17.7 KiB)
 • Zalacznik_nr_3 (ODT, 18.4 KiB)
 • Zalacznik_nr_4 (ODT, 11.5 KiB)
 • Zalacznik_nr_5 (ODT, 17.6 KiB)
 • Zalacznik_nr_6 (ODT, 29.8 KiB)
 • Zalacznik_nr_7 (ODT, 16.2 KiB)
 • Wynik (ODT, 19.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2014-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 11.6 MiB)
 • SIWZ (ODT, 37.5 KiB)
 • Zalacznik_Nr_1 (ODT, 19.6 KiB)
 • Zalacznik_Nr_2 (ODT, 17.6 KiB)
 • Zalacznik_Nr_3 (ODT, 18.4 KiB)
 • Zalacznik_Nr_4 (ODT, 11.6 KiB)
 • Zalacznik_Nr_5 (ODT, 17.6 KiB)
 • Zalacznik_Nr_6 (ODT, 29.8 KiB)
 • Zalacznik_Nr_7 (ODT, 16.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie (ODT, 18.2 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2014-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Sorkwity zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na wykonanie zadania polegającego na: Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Maradkach (działka 184/3 ob Maradki)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu_z_zalacznikami (PDF, 1.2 MiB)
 • projekt_przylacza (PDF, 2.2 MiB)
 • Wynik (PDF, 275 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2014-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Sorkwity zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na wykonanie zadania polegającego na: SPRAWOWANIU FUNKCJI OPERATORA ZMODERNIZOWANEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 74/27 OBRĘB SORKWITY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu_z_zalacznikami (PDF, 1.6 MiB)
 • zawiadomienie_o_wyborze (PDF, 245.6 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2014-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług cateringowych podczas organizowanych przez Gminę Sorkwity dwóch konferencji w ramach projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Sorkwity" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007.-2013 oś priorytetowa 8. ,,Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu _ elnclusion.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 2.5 MiB)
 • zalacznik_nr_1 (DOC, 122.5 KiB)
 • zalacznik_nr_2 (DOC, 133.5 KiB)
 • zalacznik_nr_3 (DOC, 142 KiB)
 • zalacznik_nr_4 (DOC, 135 KiB)
 • zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 679.6 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2014-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wraz z dostawą 50 ton węgla do Zespołu Szkół, Zyndaki 2.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPROSZENIE_DO_ZLOZENIA_OFERT (DOCX, 14.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_1 (DOCX, 11.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_2 (DOCX, 12.8 KiB)
 • Wybór oferty (DOCX, 12.4 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2014-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z Podstaw obsługi komputera i korzystania z lnternetu - dla 58 osób uczestniczących w Projekcie ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Sorkwity" realizowanego w ramach Działania 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" osi priorytetowej 8. ,,Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki" zakończonego uzyskaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPROSZENIE_DO_ZLOZENIA_OFERT (DOC, 157 KiB)
 • zalacznik_nr_1_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow (DOC, 122.5 KiB)
 • zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wyklucz (DOC, 133 KiB)
 • zalacznik_nr_3_-_Kwestionariusz_Osobowy_kadry_dydaktyczn (DOC, 118.5 KiB)
 • zalacznik_nr_4_-_projekt_umowy (DOC, 140.5 KiB)
 • zalacznik_nr_5_-_formularz_ofertowy (DOC, 135 KiB)
 • zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie_o_zmianie_wykonawcy (PDF, 792.7 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2014-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Sorkwity” realizowanego w ramach Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w tym podłączenie Interentu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 112 stanowisk komputerowych na potrzeby w/w projektu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • Zalacznik_nr_1 (DOC, 130.5 KiB)
 • Zalacznik_nr_2 (DOC, 106.5 KiB)
 • Zalacznik_nr_3_-_projekt_umowy (PDF, 340.2 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_-_formularz_ofertowy (DOC, 145.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 931.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji