ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-27
Data rozstrzygnięcia
2022-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla termomodernizacji budynków w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 129.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty dla cz. I (PDF, 126.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 94.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-01
Data rozstrzygnięcia
2022-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 74.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-25
Data rozstrzygnięcia
2021-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 z przeznaczeniem na cele OSP w Sorkwitach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 287.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-03
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 92.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-15
Data rozstrzygnięcia
2020-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gieląd
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 93.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-04-07
Data rozstrzygnięcia
2020-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu "Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-28
Data rozstrzygnięcia
2019-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 90.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-11-28
Data rozstrzygnięcia
2018-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach i Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach poprzez zakup biletów miesięcznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 15.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-11-23
Data rozstrzygnięcia
2018-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 117.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-11-23
Data rozstrzygnięcia
2018-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 84.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji