ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sorkwity
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sorkwitach”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwitach – ETAP II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Parku Sportowo Rekreacyjnego w Sorkwitach - Etap II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu, oprogramowania, usługa abonamentowa oraz usługa szkolenia w ramach Programu Cyfrowa Gmina.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwitach.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sorkwitach.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity.
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji