ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Remont i modernizacja drogi Nr 168014N Maradki – Borowe dł. 3500 m”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Remont i modernizacja drogi Nr 168014N Maradki – Borowe dł. 3500 m”

Szczegóły informacji

„Remont i modernizacja drogi Nr 168014N Maradki – Borowe dł. 3500 m”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: nierozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Sorkwity

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 134282-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-06-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-06-08 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2010-05-18 przez Teresa Poważa-Jędrzejczyk

Treść:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienie jest remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki - Borowe obejmuje m. in. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową oraz naprawę poboczy. Szczegółowy zakres robót zawiera formularz kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik Nr 8 oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiący załącznik Nr 2. Ponadto wymaga się sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym, potwierdzony przez uprawnionego geodetę, liniowy plan sytuacyjny wykonanej drogi oraz działek ewidencyjnych, na których wykonano pracę -sporządzone na mapie ewidencyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony