ˆ

Wykazy nieruchomości do sprzedania

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lokal mieszkalny nr 16 o powierzchni użytkowej 27,61 m² wraz z pom. gosp. o pow.17,55 m2 Warpuny ul. Robotnicza nr 1

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-17 11:34:07 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm), uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: określenia zasad gospodarki zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.04.2021 r. poz. 1456) oraz Zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 15 marca 2023 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011862/1
 
 
 
lokal mieszkalny
nr 16 o powierzchni użytkowej  27,61 m² wraz z pom. gosp. o pow.17,55 m2
Warpuny ul. Robotnicza nr 1
oraz udział 43/1000 częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 230 o pow.0,6303 ha 
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze bezprzetargowej dla najemcy Pana Zbigniewa Antolak
Wartość nabycia po odliczeniu nakładów najemcy wynosi: 66 600 zł
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych)
 
Od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) udziela się bonifikaty w wysokości 60 %
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2021r., poz. 1899) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 15.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Warpuny oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 23.03 2023 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 11:33:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 11:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 11:34:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony