ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 41214
Wójt 11167
Sekretarz / Z-ca Wójta 14640
Referaty i stanowiska 20418
Skarbnik 10456
Regulamin organizacyjny 8599
Przyjmowanie interesantów 6886
Tłumacz języka migowego 522
Jednostki organizacyjne 12370
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 14094
GOPS 12526
Ogłoszenia 12187
ZGK Sp. z o.o. 12929
Służby, Inspekcje, Straże 5579
OSP Sorkwity 10030
OSP Warpuny 6547
OSP Gizewo 7263
OSP Rybno 7338
Oświata 1326
Placówki publiczne 6302
Placówki niepubliczne 2133
Statut Gminy Sorkwity 10077
Organy Gminy 12986
Wójt 5869
Rada Gminy 4645
Sesje Rady Gminy 117744
Protokoły z sesji 5214
Kaluzula informacyjna 145
Transmisja na żywo 0
Interpelacje i zapytania 2744
Przewodniczący 7870
Skład Rady 16081
Komisje 21273
Struktura Gminy 6424
Sołectwa i sołtysi 1584
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Procedury załatwiania spraw 72552
Raport o stanie gminy 1683
Oświadczenia majątkowe 112118
Majątek i finanse 10431
Budżet 2022 r. 123
Uchwały i zarządzenia 97
Zarządzenie 79/2021 0
Uchwała XXXV/251/2021 0
Uchwała XXXVI/256/2022 0
Uchwała XXXVII/273/2022 0
Zarządzenie nr 30/2022 0
Uchwała XXXVIII/279/2022 0
Zarządzenie 35/2022 0
Uchwała XXXIX/284/2022 0
Zarządzenie 45/2022 0
Sprawozdania 115
Opinie RIO 793
WPF 55
Zarządzenie 78/2021 0
Uchwała XXXV/250/2021 0
Budżet 2021 r. 219
Uchwały i zarządzenia 119
Zarządzenie 98/2020 0
Zarządzenie 99/2020 0
Uchwała XXIV/168/2020 0
Uchwała XXV/182/2021 0
Uchwała XXVI/191/2021 0
Uchwała XXVII/198/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Zarządzenie 26/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Uchwała XXIX/210/2021 0
Zarządzenie 38/2021 0
Uchwała nr XXX/216/2021 0
Zarządzenie nr 44/2021 0
Zarządzenie nr 51/2021 0
Uchwała XXXI/226/2021 0
Zarządzenie 58/2021 0
Uchwała XXXII/231/2021 0
Zarządzenie 63/2021 0
Uchwała XXXIV/240/2021 0
Sprawozdania 823
Opinie RIO 742
WPF 95
Uchwała XXIV/167/2020 0
Uchwała XXV/181/2021 0
Uchwała XXXIV/239/2021 0
Budżet 2020 r. 258
Uchwały i zarządzenia 119
Zarządzenie 94/2019 0
Uchwała XIV/99/2019 0
Uchwała XV/104/2020 0
Uchwała XVI/114/2020 0
Zarządzenie 25/2020 0
Zarządzenie 28/2020 0
Zarządzenie 30/2020 0
Uchwała XVII/119/2020 0
Zarządzenie 35A/2020 0
Zarządzenie 42/2020 0
Zarządzenie 45/2020 0
Uchwała XVIII/136/2020 0
Zarządzenie 52/2020 0
Uchwała XX/145/2020 0
Zarządzenie 65/2020 0
Zarządzenie 66/2020 0
Uchwała XXI/152/2020 0
Zarządzenie 67/2020 0
Zarządzenie 106/2020 0
Uchwała XXII/154/2020 0
Uchwała XXIII/159/2020 0
Uchwała XXIV/166/2020 0
Zarządzenie 21/2021 0
Sprawozdania 925
Opinie RIO 515
WPF na lata 2020-2032 r. 102
Zarządzenie 93/2019 0
Uchwała XIV/98/2019 0
Uchwała XV/103/2020 0
Uchwała XX/144/2020 0
Uchwała XXI/151/2020 0
Uchwała XXIV/165/2020 0
Budżet 2019 r. 271
Uchwały i zarządzenia 116
Uchwała III/17/2018 0
Uchwała IV/23/2019 0
Uchwała V/35/2019 0
Uchwała VI/43/2019 0
Zarządzenie 21/2019 0
Uchwała VII/48/2019 0
Zarządzenie 35/2019 0
Zarządzenie 41/2019 0
Uchwała IX/57/2019 0
Zarządenie 62/2019 0
Uchwała nr X/70/2019 0
Zarządzenie 72/2019 0
Uchwała nr XI/75/2019 0
Zarządzenie 90/2019 0
Uchwała nr XII/83/2019 0
Zarządzenie 97/2019 0
Uchwała nr XIII/89/2019 0
Zarządzenie nr 106/2019 0
Uchwała XIV/97/2019 0
Sprawozdania 1026
Opinie RIO 364
WPF na lata 2019 - 2032 80
Uchwała III/16/2018 68
Uchwała VI/42/2019 0
Uchwała XIII/88/2019 0
Uchwała XI/76/2019 0
Budżet 2018 r. 657
Uchwały i zarządzenia 294
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 78/2018 0
Zarządzenie nr 79/2017 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Uchwała nr XLI/294/2018 0
Uchwała nr XLII/299/2018 0
Zarządzenie nr 86/2018 0
Zarządzenie nr 90/2018 0
Zarządzenie nr 98/2018 0
Uchwała nr II/5/2018 0
Uchwała nr II/6/2018 0
Uchwała III/15/2018 0
Zarządzenie 20/2019 0
Sprawozdania 1285
Opinie RIO 1367
WPF 2018 - 2032 0
Uchwały 71
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Budżet 2016 r. 6554
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 6905
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 416
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1748
Budżet 2017 r. 1101
Uchwały i zarządzenia 529
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 4101
Opinie RIO 6322
WPF na lata 2017 - 2030 0
Opinie RIO 215
Uchwały 63
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXIII/155/2016 0
Budżet 2015 r. 13051
Sprawozdania RIO 6464
Opinie RIO 6166
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 12657
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 5082
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 453
Budżet 2014 374
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 2016
Opinie RIO 1708
Budżet 2013 374
Uchwały RIO Olsztyn 4799
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2010 0
Budżet 2009 0
Budżet 2008 2676
Budżet 2007 1750
Budżet 2006 2048
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1657
Ochrona środowiska 42272
Ochrona zwierząt 12392
Decyzje środowiskowe 126735
Warunki wydania decyzji środowiskowych 6072
Konsultacje społeczne 7336
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3442
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5597
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 18208
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 3344
Ochrona przyrody 4629
Łowiectwo 1752
Plan polowań 2076
Program Czyste Powietrze 234
Ochrona powietrza 247
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 622
Gospodarka odpadami komunalnymi 23857
Deklaracje 7900
Harmonogramy odbioru 33897
Analiza stanu gospodarki odpadami 6055
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2460
Informacje, ogłoszenia 25244
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1201
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2513
Gospodarka wodno-ściekowa 252
Taryfy - woda/ścieki 231
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 561
Podatki i opłaty 44197
Zwrot podatku akcyzowego 589
Gospodarka nieruchomościami 84365
Przetargi 181024
Rokowania 26980
Wykazy nieruchomości do sprzedania 209073
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 742
Deklaracja dostępności 319
Raport o stanie dostępu 300
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 14611
Ostrzeżenia 105858
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 570
Zgromadzenia Publiczne 522
Planowanie przestrzenne 21409
Studium zagospodarowania przestrzennego 15684
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 33873
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 165562
Decyzje o warunkach zabudowy 18264
Druki do pobrania 327
Dane przestrzenne do MPZP 128
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6904
PETYCJE 10281
2022 222
2021 1032
2020 745
2019 257
2018 484
2017 54
2016 334
2015 934
Co musisz wiedzieć o koronawirusie 1905
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 4425
Inne ogłoszenia 371894
Opłata miejscowa 1283
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2021 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2022 0
GKRPA 33162
Gminne Programy Profilaktyczne 3311
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 3606
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 2955
Konkursy 729
Inne informacje 1696
Obowiązek informacyjny 4027
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa 943
Inwestycje 20529
PROW 240
Konkursy na realizację zadań publicznych 24060
Otwarte konkursy ofert 55815
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 25200
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych 0
Plany postępowań 521
Nieodpłatna pomoc prawna 472
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 10208
Strategie, raporty, opracowania 22012
Konsultacje społeczne 4010
Kontrole 9411
Terapeuta ds. uzależnień 485

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 280
Statystyka 5335
Instrukcja korzystania z BIP 9136
Rejestr zmian 1520859
Redakcja Biuletunu 4591
Mapa serwisu 5212
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 141491
Zamówienia publiczne 22309
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 126016
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 200621
Szacowanie wartości zamówienia 1854
Informacje o naborze 386331
Akty prawne 1687433
« powrót do poprzedniej strony