ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 47324
Wójt 13455
Sekretarz / Z-ca Wójta 18171
Referaty i stanowiska 28168
Skarbnik 13510
Regulamin organizacyjny 10572
Przyjmowanie interesantów 9594
Tłumacz języka migowego 2306
Jednostki organizacyjne 13305
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 17308
GOPS 14345
Ogłoszenia 13526
ZGK Sp. z o.o. 15794
Służby, Inspekcje, Straże 6913
OSP Sorkwity 12035
OSP Warpuny 7846
OSP Gizewo 8547
OSP Rybno 8609
Oświata 1541
Placówki publiczne 9033
Placówki niepubliczne 3195
Statut Gminy Sorkwity 11960
Organy Gminy 14192
Wójt 8507
Rada Gminy 6197
Sesje Rady Gminy 168698
Protokoły z sesji 23581
Kaluzula informacyjna 337
Transmisja na żywo 0
Interpelacje i zapytania 12495
Wykaz głosowań 9116
Przewodniczący 10361
Skład Rady 21159
Komisje 26793
Struktura Gminy 7729
Sołectwa i sołtysi 6707
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 138
Procedury załatwiania spraw 88820
Raport o stanie gminy 6512
Oświadczenia majątkowe 195534
Majątek i finanse 11054
Budżet 2023 r. 163
Uchwały i zarządzenia. 92
Zarządzenie 109/2022 0
Uchwała XLVI/328/2022 0
Uchwała XLVII/333/2023 0
Uchwała XLVIII/349/2023 0
Zarządzenie 142023 0
Uchwała XLIX3562023 0
Zarządzenie 272023 0
Zarządzenie 42/2023 0
Sprawozdania 217
Opinie RIO 1018
WPF 51
Zarządzenie 108/2022 0
Uchwała XLVII/232/2023 0
Uchwała XLVIII/348/2023 0
Budżet 2022 r. 400
Uchwały i zarządzenia 270
Zarządzenie 79/2021 0
Uchwała XXXV/251/2021 0
Uchwała XXXVI/256/2022 0
Uchwała XXXVII/273/2022 0
Zarządzenie nr 30/2022 0
Uchwała XXXVIII/279/2022 0
Zarządzenie 35/2022 0
Uchwała XXXIX/284/2022 0
Zarządzenie 45/2022 0
Uchwała XL/289/2022 0
Zarządzenie 53/2022 0
Uchwała XLI/295/2022 0
Zarządzenie 59/2022 0
Zarządzenie 66/2022 0
Uchwała XLII/298/2022 0
Zarządzenie 79/2022 0
Uchwała XLIII/311/2022 0
Zarządzenie 88/2022 0
Uchwała XLIV/314/2022 0
Zarządzenie 102/2022 0
Uchwała XLV/318/2022 0
Uchwała XLVI/326/2022 0
Zarządzenie 120/2022 0
Zarządzenie 134/2022 0
Sprawozdania 1784
Opinie RIO 3699
WPF 224
Zarządzenie 78/2021 0
Uchwała XXXV/250/2021 0
Uchwała XL/288/2022 0
Uchwała XLII/297/2022 0
Uchwała XLIII/310/2022 0
Uchwała XLIV/313/2022 0
Uchwała XLV/317/2022 0
Uchwała XLVI/327/2022 0
Budżet 2021 r. 397
Uchwały i zarządzenia 280
Zarządzenie 98/2020 0
Zarządzenie 99/2020 0
Uchwała XXIV/168/2020 0
Uchwała XXV/182/2021 0
Uchwała XXVI/191/2021 0
Uchwała XXVII/198/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Zarządzenie 26/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Uchwała XXIX/210/2021 0
Zarządzenie 38/2021 0
Uchwała nr XXX/216/2021 0
Zarządzenie nr 44/2021 0
Zarządzenie nr 51/2021 0
Uchwała XXXI/226/2021 0
Zarządzenie 58/2021 0
Uchwała XXXII/231/2021 0
Zarządzenie 63/2021 0
Uchwała XXXIV/240/2021 0
Sprawozdania 4139
Opinie RIO 4071
WPF 281
Uchwała XXIV/167/2020 0
Uchwała XXV/181/2021 0
Uchwała XXXIV/239/2021 0
Budżet 2020 r. 426
Uchwały i zarządzenia 272
Zarządzenie 94/2019 0
Uchwała XIV/99/2019 0
Uchwała XV/104/2020 0
Uchwała XVI/114/2020 0
Zarządzenie 25/2020 0
Zarządzenie 28/2020 0
Zarządzenie 30/2020 0
Uchwała XVII/119/2020 0
Zarządzenie 35A/2020 0
Zarządzenie 42/2020 0
Zarządzenie 45/2020 0
Uchwała XVIII/136/2020 0
Zarządzenie 52/2020 0
Uchwała XX/145/2020 0
Zarządzenie 65/2020 0
Zarządzenie 66/2020 0
Uchwała XXI/152/2020 0
Zarządzenie 67/2020 0
Zarządzenie 106/2020 0
Uchwała XXII/154/2020 0
Uchwała XXIII/159/2020 0
Uchwała XXIV/166/2020 0
Zarządzenie 21/2021 0
Sprawozdania 3995
Opinie RIO 2431
WPF na lata 2020-2032 r. 275
Zarządzenie 93/2019 0
Uchwała XIV/98/2019 0
Uchwała XV/103/2020 0
Uchwała XX/144/2020 0
Uchwała XXI/151/2020 0
Uchwała XXIV/165/2020 0
Budżet 2019 r. 445
Uchwały i zarządzenia 272
Uchwała III/17/2018 0
Uchwała IV/23/2019 0
Uchwała V/35/2019 0
Uchwała VI/43/2019 0
Zarządzenie 21/2019 0
Uchwała VII/48/2019 0
Zarządzenie 35/2019 0
Zarządzenie 41/2019 0
Uchwała IX/57/2019 0
Zarządenie 62/2019 0
Uchwała nr X/70/2019 0
Zarządzenie 72/2019 0
Uchwała nr XI/75/2019 0
Zarządzenie 90/2019 0
Uchwała nr XII/83/2019 0
Zarządzenie 97/2019 0
Uchwała nr XIII/89/2019 0
Zarządzenie nr 106/2019 0
Uchwała XIV/97/2019 0
Sprawozdania 4482
Opinie RIO 1613
WPF na lata 2019 - 2032 250
Uchwała III/16/2018 225
Uchwała VI/42/2019 0
Uchwała XIII/88/2019 0
Uchwała XI/76/2019 0
Budżet 2018 r. 853
Uchwały i zarządzenia 455
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 78/2018 0
Zarządzenie nr 79/2017 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Uchwała nr XLI/294/2018 0
Uchwała nr XLII/299/2018 0
Zarządzenie nr 86/2018 0
Zarządzenie nr 90/2018 0
Zarządzenie nr 98/2018 0
Uchwała nr II/5/2018 0
Uchwała nr II/6/2018 0
Uchwała III/15/2018 0
Zarządzenie 20/2019 0
Sprawozdania 4384
Opinie RIO 3940
WPF 2018 - 2032 0
Uchwały 252
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Budżet 2017 r. 1280
Uchwały i zarządzenia 688
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 8052
Opinie RIO 10465
WPF na lata 2017 - 2030 0
Opinie RIO 1014
Uchwały 260
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXIII/155/2016 0
Budżet 2016 r. 8635
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 9316
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 594
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 2879
Sprawozdania 15008
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 6576
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 628
Budżet 2015 93
Sprawozdania RIO 101
Opinie RIO 137
Zarządzenie 18/2016 0
Budżet 2014 536
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 3162
Opinie RIO 2743
Budżet 2013 523
Uchwały RIO Olsztyn 7185
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2010 0
Budżet 2009 0
Budżet 2008 3977
Budżet 2006 3015
Budżet 2007 2595
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 2622
Stawki dotacji 3258
Ochrona środowiska 66539
Ochrona zwierząt 19435
Decyzje środowiskowe 163679
Warunki wydania decyzji środowiskowych 7019
Konsultacje społeczne 10400
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4413
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7102
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 25217
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 4925
Ochrona przyrody 7366
Łowiectwo 7869
Plan polowań 10991
Program Czyste Powietrze 1247
Aktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" na terenie gminy Sorkwity. 522
Ochrona powietrza 1102
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2130
Zawiadomienia 129
Gospodarka odpadami komunalnymi 31550
Deklaracje 12987
Harmonogramy odbioru 52142
Analiza stanu gospodarki odpadami 10278
Informacje, ogłoszenia 42371
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3160
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6838
Gospodarka wodno-ściekowa 716
Taryfy - woda/ścieki 1004
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 2716
Podatki i opłaty 58090
Zwrot podatku akcyzowego 2398
Gospodarka nieruchomościami 87920
Przetargi 241288
Rokowania 32461
Wykazy nieruchomości do sprzedania 290131
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 3251
Deklaracja dostępności 1241
Raport o stanie dostępu 1531
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 23716
Ostrzeżenia 208897
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 2066
Zgromadzenia Publiczne 2100
Planowanie przestrzenne 22297
Studium zagospodarowania przestrzennego 19013
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 48448
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 226601
Decyzje o warunkach zabudowy 25521
Druki do pobrania 1317
Dane przestrzenne do MPZP 2378
Ponowne wykorzystywanie 8865
PETYCJE 12883
2022 1157
2021 5805
2020 3914
2019 1364
2018 2398
2017 228
2016 1719
2015 4280
Co musisz wiedzieć o koronawirusie 7828
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 5516
Inne ogłoszenia 504337
Opłata miejscowa 3590
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2021 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2022 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2023 87
GKRPA 42699
Gminne Programy Profilaktyczne 6344
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 7318
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 5829
Konkursy 1525
Inne informacje 2967
Obowiązek informacyjny 10133
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa 3824
Inwestycje 26597
PROW 1224
Konkursy na realizację zadań publicznych 26654
Otwarte konkursy ofert 66322
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 33116
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych 0
Plany postępowań 1620
Nieodpłatna pomoc prawna 1874
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 13805
Strategie, raporty, opracowania 29419
Konsultacje społeczne 20878
Kontrole 12385
Terapeuta ds. uzależnień 1633
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5097
e-Urząd Skarbowy 182
Młodociani 999

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 287
Statystyka 5839
Instrukcja korzystania z BIP 10856
Rejestr zmian 2216225
Redakcja Biuletunu 5053
Mapa serwisu 5774
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 153354
Zamówienia publiczne 26912
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 170198
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 261196
Szacowanie wartości zamówienia 7384
Informacje o naborze 458951
Akty prawne 2349585
« powrót do poprzedniej strony