ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 50438
Wójt 14574
Sekretarz / Z-ca Wójta 20252
Referaty i stanowiska 32392
Skarbnik 14815
Regulamin organizacyjny 11697
Przyjmowanie interesantów 10668
Tłumacz języka migowego 3273
Jednostki organizacyjne 13838
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 18981
GOPS 15228
Ogłoszenia 14163
ZGK Sp. z o.o. 17317
Służby, Inspekcje, Straże 7663
OSP Sorkwity 12980
OSP Warpuny 8512
OSP Gizewo 9282
OSP Rybno 9370
Oświata 1684
Placówki publiczne 10215
Placówki niepubliczne 3796
Statut Gminy Sorkwity 12958
Organy Gminy 14866
Wójt 9982
Rada Gminy 7068
Sesje Rady Gminy 195229
Protokoły z sesji 34216
Kaluzula informacyjna 439
Transmisja na żywo 0
Interpelacje i zapytania 17861
Wykaz głosowań 17168
Przewodniczący 11778
Skład Rady 23854
Komisje 29505
Struktura Gminy 8379
Sołectwa i sołtysi 9790
Zaświadczenie o pełnieniu fukcji sołtysa - Informacje 397
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 844
Procedury załatwiania spraw 97585
Raport o stanie gminy 9532
Oświadczenia majątkowe 229295
Majątek i finanse 11397
Budżet 2024 r. 68
Uchwały i zarządzenia 59
Zarządzenie 106/2023 0
Sprawozdania 42
Opinie RIO 56
WPF 42
Zarządzenie 105/2023 0
Budżet 2023 r. 306
Uchwały i zarządzenia 201
Zarządzenie 109/2022 0
Uchwała XLVI/328/2022 0
Uchwała XLVII/333/2023 0
Uchwała XLVIII/349/2023 0
Zarządzenie 142023 0
Uchwała XLIX/356/2023 0
Zarządzenie 272023 0
Uchwała L/360/2023 0
Zarządzenie 42/2023 0
Uchwała LI/363/2023 0
Uchwała LII/368/2023 0
Zarządzenie 64/2023 0
Uchwała LIII/374/2023 0
Zarządzenie 84/2023 0
Uchwała LIV/384/2023 0
Zarządzenie 95/2023 0
Zarządzenie 96/2023 0
Uchwała LV/386/2023 0
Uchwała LV/387/2023 0
Zarządzenie 102/2023 0
Uchwała LVI/389/2023 0
Uchwała LVI/390/2023 0
Sprawozdania 985
Opinie RIO 2092
WPF 72
Zarządzenie 108/2022 0
Uchwała XLVII/232/2023 0
Uchwała XLVIII/348/2023 0
Uchwała LI/362/2023 0
Uchwała LIII/373/2023 0
Budżet 2022 r. 513
Uchwały i zarządzenia 361
Zarządzenie 79/2021 0
Uchwała XXXV/251/2021 0
Uchwała XXXVI/256/2022 0
Uchwała XXXVII/273/2022 0
Zarządzenie nr 30/2022 0
Uchwała XXXVIII/279/2022 0
Zarządzenie 35/2022 0
Uchwała XXXIX/284/2022 0
Zarządzenie 45/2022 0
Uchwała XL/289/2022 0
Zarządzenie 53/2022 0
Uchwała XLI/295/2022 0
Zarządzenie 59/2022 0
Zarządzenie 66/2022 0
Uchwała XLII/298/2022 0
Zarządzenie 79/2022 0
Uchwała XLIII/311/2022 0
Zarządzenie 88/2022 0
Uchwała XLIV/314/2022 0
Zarządzenie 102/2022 0
Uchwała XLV/318/2022 0
Uchwała XLVI/326/2022 0
Zarządzenie 120/2022 0
Zarządzenie 134/2022 0
Sprawozdania 3120
Opinie RIO 5271
WPF 312
Zarządzenie 78/2021 0
Uchwała XXXV/250/2021 0
Uchwała XL/288/2022 0
Uchwała XLII/297/2022 0
Uchwała XLIII/310/2022 0
Uchwała XLIV/313/2022 0
Uchwała XLV/317/2022 0
Uchwała XLVI/327/2022 0
Budżet 2021 r. 498
Uchwały i zarządzenia 372
Zarządzenie 98/2020 0
Zarządzenie 99/2020 0
Uchwała XXIV/168/2020 0
Uchwała XXV/182/2021 0
Uchwała XXVI/191/2021 0
Uchwała XXVII/198/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Zarządzenie 26/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Uchwała XXIX/210/2021 0
Zarządzenie 38/2021 0
Uchwała nr XXX/216/2021 0
Zarządzenie nr 44/2021 0
Zarządzenie nr 51/2021 0
Uchwała XXXI/226/2021 0
Zarządzenie 58/2021 0
Uchwała XXXII/231/2021 0
Zarządzenie 63/2021 0
Uchwała XXXIV/240/2021 0
Sprawozdania 5662
Opinie RIO 5722
WPF 375
Uchwała XXIV/167/2020 0
Uchwała XXV/181/2021 0
Uchwała XXXIV/239/2021 0
Budżet 2020 r. 529
Uchwały i zarządzenia 362
Zarządzenie 94/2019 0
Uchwała XIV/99/2019 0
Uchwała XV/104/2020 0
Uchwała XVI/114/2020 0
Zarządzenie 25/2020 0
Zarządzenie 28/2020 0
Zarządzenie 30/2020 0
Uchwała XVII/119/2020 0
Zarządzenie 35A/2020 0
Zarządzenie 42/2020 0
Zarządzenie 45/2020 0
Uchwała XVIII/136/2020 0
Zarządzenie 52/2020 0
Uchwała XX/145/2020 0
Zarządzenie 65/2020 0
Zarządzenie 66/2020 0
Uchwała XXI/152/2020 0
Zarządzenie 67/2020 0
Zarządzenie 106/2020 0
Uchwała XXII/154/2020 0
Uchwała XXIII/159/2020 0
Uchwała XXIV/166/2020 0
Zarządzenie 21/2021 0
Sprawozdania 5467
Opinie RIO 3438
WPF na lata 2020-2032 r. 371
Zarządzenie 93/2019 0
Uchwała XIV/98/2019 0
Uchwała XV/103/2020 0
Uchwała XX/144/2020 0
Uchwała XXI/151/2020 0
Uchwała XXIV/165/2020 0
Budżet 2019 r. 540
Uchwały i zarządzenia 362
Uchwała III/17/2018 0
Uchwała IV/23/2019 0
Uchwała V/35/2019 0
Uchwała VI/43/2019 0
Zarządzenie 21/2019 0
Uchwała VII/48/2019 0
Zarządzenie 35/2019 0
Zarządzenie 41/2019 0
Uchwała IX/57/2019 0
Zarządenie 62/2019 0
Uchwała nr X/70/2019 0
Zarządzenie 72/2019 0
Uchwała nr XI/75/2019 0
Zarządzenie 90/2019 0
Uchwała nr XII/83/2019 0
Zarządzenie 97/2019 0
Uchwała nr XIII/89/2019 0
Zarządzenie nr 106/2019 0
Uchwała XIV/97/2019 0
Sprawozdania 6220
Opinie RIO 2237
WPF na lata 2019 - 2032 341
Uchwała III/16/2018 313
Uchwała VI/42/2019 0
Uchwała XIII/88/2019 0
Uchwała XI/76/2019 0
Budżet 2018 r. 952
Uchwały i zarządzenia 558
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 78/2018 0
Zarządzenie nr 79/2017 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Uchwała nr XLI/294/2018 0
Uchwała nr XLII/299/2018 0
Zarządzenie nr 86/2018 0
Zarządzenie nr 90/2018 0
Zarządzenie nr 98/2018 0
Uchwała nr II/5/2018 0
Uchwała nr II/6/2018 0
Uchwała III/15/2018 0
Zarządzenie 20/2019 0
Sprawozdania 5882
Opinie RIO 5305
WPF 2018 - 2032 0
Uchwały 337
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Budżet 2017 r. 1379
Uchwały i zarządzenia 785
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 10014
Opinie RIO 12352
WPF na lata 2017 - 2030 0
Opinie RIO 1409
Uchwały 353
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXIII/155/2016 0
Budżet 2016 r. 9663
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 10600
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 684
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 3431
Sprawozdania 16192
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 7340
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 733
Budżet 2015 180
Sprawozdania RIO 981
Opinie RIO 1132
Zarządzenie 18/2016 0
Budżet 2014 626
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 3688
Opinie RIO 3304
Budżet 2013 612
Uchwały RIO Olsztyn 8299
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2010 0
Budżet 2009 0
Budżet 2008 4672
Budżet 2006 3482
Budżet 2007 3007
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 3113
Stawki dotacji 5770
Ochrona środowiska 77247
Ochrona zwierząt 23182
Decyzje środowiskowe 182912
Warunki wydania decyzji środowiskowych 7493
Konsultacje społeczne 11836
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4925
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7861
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 28759
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 5989
Ochrona przyrody 8676
Łowiectwo 10918
Plan polowań 16386
Program Czyste Powietrze 2218
Aktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" na terenie gminy Sorkwity. 1649
Ochrona powietrza 1532
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2827
Zawiadomienia 575
Gospodarka odpadami komunalnymi 34894
Deklaracje 14964
Harmonogramy odbioru 61144
Analiza stanu gospodarki odpadami 12564
Informacje, ogłoszenia 51600
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4363
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8555
Gospodarka wodno-ściekowa 1133
Taryfy - woda/ścieki 1387
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 3673
Podatki i opłaty 64171
Zwrot podatku akcyzowego 3296
Gospodarka nieruchomościami 89716
Przetargi 270724
Rokowania 35593
Wykazy nieruchomości do sprzedania 333530
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 4614
Deklaracja dostępności 1705
Raport o stanie dostępu 2131
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 28498
Ostrzeżenia 262926
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 2868
Zgromadzenia Publiczne 2874
Planowanie przestrzenne 22952
Studium zagospodarowania przestrzennego 20501
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 55941
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 256722
Decyzje o warunkach zabudowy 28788
Druki do pobrania 1830
Dane przestrzenne do MPZP 4114
Ponowne wykorzystywanie 9895
PETYCJE 13801
2022 1537
2021 7928
2020 5321
2019 1846
2018 3213
2017 320
2016 2335
2015 5705
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 6183
Inne ogłoszenia 566118
WYBORY I REFERENDUM 4189
Państwowa Komisja Wyborcza 79
Wybory samorządowe 674
Wybory do Sejmu i Senatu RP 21896
Referendum 507
Wybory ławników 158
Kadencja 2020 - 2023 1564
Kadencja 2024 - 2027 718
Wybory do Izb Rolniczych 2332
Opłata miejscowa 4912
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2021 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2022 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2023 263
GKRPA 47613
Gminne Programy Profilaktyczne 7933
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 9060
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 7339
Konkursy 1873
Inne informacje 3642
Obowiązek informacyjny 13419
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa 5684
Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 491
INWESTYCJE 30008
PROW 1910
Konkursy na realizację zadań publicznych 27935
Otwarte konkursy ofert 69166
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 37671
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych 0
Plany postępowań 2324
Nieodpłatna pomoc prawna 2686
Strategie, raporty, opracowania 33728
Konsultacje społeczne 29545
Kontrole 13995
Terapeuta ds. uzależnień 2274
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 7542
e-Urząd Skarbowy 251
Młodociani 2419
Audyt wewnętrzny 662

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 289
Statystyka 6325
Instrukcja korzystania z BIP 11897
Rejestr zmian 2672886
Redakcja Biuletunu 5384
Mapa serwisu 6152
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 159186
Zamówienia publiczne 28787
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 192653
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 292066
Szacowanie wartości zamówienia 9612
Informacje o naborze 493179
Akty prawne 2655756
« powrót do poprzedniej strony