ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 45638
Wójt 12914
Sekretarz / Z-ca Wójta 17261
Referaty i stanowiska 26211
Skarbnik 12866
Regulamin organizacyjny 10080
Przyjmowanie interesantów 9067
Tłumacz języka migowego 1869
Jednostki organizacyjne 13021
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 16508
GOPS 13850
Ogłoszenia 13231
ZGK Sp. z o.o. 15161
Służby, Inspekcje, Straże 6590
OSP Sorkwity 11547
OSP Warpuny 7540
OSP Gizewo 8224
OSP Rybno 8295
Oświata 1479
Placówki publiczne 8477
Placówki niepubliczne 2926
Statut Gminy Sorkwity 11454
Organy Gminy 13864
Wójt 7802
Rada Gminy 5837
Sesje Rady Gminy 156334
Protokoły z sesji 19135
Kaluzula informacyjna 294
Transmisja na żywo 0
Interpelacje i zapytania 10519
Wykaz głosowań 5519
Przewodniczący 9733
Skład Rady 19933
Komisje 25549
Struktura Gminy 7410
Sołectwa i sołtysi 5471
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Procedury załatwiania spraw 84865
Raport o stanie gminy 5384
Oświadczenia majątkowe 176237
Majątek i finanse 10835
Budżet 2023 r. 68
Uchwały i zarządzenia. 41
Zarządzenie 109/2022 0
Uchwała XLVI/328/2022 0
Uchwała XLVII/333/2023 0
Sprawozdania 33
Opinie RIO 453
Uchwała XLVII/332/2023 38
Zarządzenie 108/2022 0
Uchwała XLVII/232/2023 0
Budżet 2022 r. 305
Uchwały i zarządzenia 224
Zarządzenie 79/2021 0
Uchwała XXXV/251/2021 0
Uchwała XXXVI/256/2022 0
Uchwała XXXVII/273/2022 0
Zarządzenie nr 30/2022 0
Uchwała XXXVIII/279/2022 0
Zarządzenie 35/2022 0
Uchwała XXXIX/284/2022 0
Zarządzenie 45/2022 0
Uchwała XL/289/2022 0
Zarządzenie 53/2022 0
Uchwała XLI/295/2022 0
Zarządzenie 59/2022 0
Zarządzenie 66/2022 0
Uchwała XLII/298/2022 0
Zarządzenie 79/2022 0
Uchwała XLIII/311/2022 0
Zarządzenie 88/2022 0
Uchwała XLIV/314/2022 0
Zarządzenie 102/2022 0
Uchwała XLV/318/2022 0
Uchwała XLVI/326/2022 0
Zarządzenie 120/2022 0
Zarządzenie 134/2022 0
Sprawozdania 1157
Opinie RIO 2935
WPF 179
Zarządzenie 78/2021 0
Uchwała XXXV/250/2021 0
Uchwała XL/288/2022 0
Uchwała XLII/297/2022 0
Uchwała XLIII/310/2022 0
Uchwała XLIV/313/2022 0
Uchwała XLV/317/2022 0
Uchwała XLVI/327/2022 0
Budżet 2021 r. 350
Uchwały i zarządzenia 238
Zarządzenie 98/2020 0
Zarządzenie 99/2020 0
Uchwała XXIV/168/2020 0
Uchwała XXV/182/2021 0
Uchwała XXVI/191/2021 0
Uchwała XXVII/198/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Zarządzenie 26/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Uchwała XXIX/210/2021 0
Zarządzenie 38/2021 0
Uchwała nr XXX/216/2021 0
Zarządzenie nr 44/2021 0
Zarządzenie nr 51/2021 0
Uchwała XXXI/226/2021 0
Zarządzenie 58/2021 0
Uchwała XXXII/231/2021 0
Zarządzenie 63/2021 0
Uchwała XXXIV/240/2021 0
Sprawozdania 3380
Opinie RIO 3174
WPF 231
Uchwała XXIV/167/2020 0
Uchwała XXV/181/2021 0
Uchwała XXXIV/239/2021 0
Budżet 2020 r. 389
Uchwały i zarządzenia 236
Zarządzenie 94/2019 0
Uchwała XIV/99/2019 0
Uchwała XV/104/2020 0
Uchwała XVI/114/2020 0
Zarządzenie 25/2020 0
Zarządzenie 28/2020 0
Zarządzenie 30/2020 0
Uchwała XVII/119/2020 0
Zarządzenie 35A/2020 0
Zarządzenie 42/2020 0
Zarządzenie 45/2020 0
Uchwała XVIII/136/2020 0
Zarządzenie 52/2020 0
Uchwała XX/145/2020 0
Zarządzenie 65/2020 0
Zarządzenie 66/2020 0
Uchwała XXI/152/2020 0
Zarządzenie 67/2020 0
Zarządzenie 106/2020 0
Uchwała XXII/154/2020 0
Uchwała XXIII/159/2020 0
Uchwała XXIV/166/2020 0
Zarządzenie 21/2021 0
Sprawozdania 3287
Opinie RIO 1982
WPF na lata 2020-2032 r. 239
Zarządzenie 93/2019 0
Uchwała XIV/98/2019 0
Uchwała XV/103/2020 0
Uchwała XX/144/2020 0
Uchwała XXI/151/2020 0
Uchwała XXIV/165/2020 0
Budżet 2019 r. 402
Uchwały i zarządzenia 236
Uchwała III/17/2018 0
Uchwała IV/23/2019 0
Uchwała V/35/2019 0
Uchwała VI/43/2019 0
Zarządzenie 21/2019 0
Uchwała VII/48/2019 0
Zarządzenie 35/2019 0
Zarządzenie 41/2019 0
Uchwała IX/57/2019 0
Zarządenie 62/2019 0
Uchwała nr X/70/2019 0
Zarządzenie 72/2019 0
Uchwała nr XI/75/2019 0
Zarządzenie 90/2019 0
Uchwała nr XII/83/2019 0
Zarządzenie 97/2019 0
Uchwała nr XIII/89/2019 0
Zarządzenie nr 106/2019 0
Uchwała XIV/97/2019 0
Sprawozdania 3673
Opinie RIO 1307
WPF na lata 2019 - 2032 212
Uchwała III/16/2018 191
Uchwała VI/42/2019 0
Uchwała XIII/88/2019 0
Uchwała XI/76/2019 0
Budżet 2018 r. 801
Uchwały i zarządzenia 415
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 78/2018 0
Zarządzenie nr 79/2017 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Uchwała nr XLI/294/2018 0
Uchwała nr XLII/299/2018 0
Zarządzenie nr 86/2018 0
Zarządzenie nr 90/2018 0
Zarządzenie nr 98/2018 0
Uchwała nr II/5/2018 0
Uchwała nr II/6/2018 0
Uchwała III/15/2018 0
Zarządzenie 20/2019 0
Sprawozdania 3648
Opinie RIO 3338
WPF 2018 - 2032 0
Uchwały 210
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Budżet 2017 r. 1237
Uchwały i zarządzenia 647
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 7109
Opinie RIO 9540
WPF na lata 2017 - 2030 0
Opinie RIO 812
Uchwały 221
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXIII/155/2016 0
Budżet 2016 r. 8138
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 8788
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 543
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 2593
Budżet 2015 r. 16063
Sprawozdania RIO 8034
Opinie RIO 7849
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 14406
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 6257
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 584
Budżet 2015 59
Budżet 2014 494
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 2916
Opinie RIO 2509
Budżet 2013 490
Uchwały RIO Olsztyn 6611
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2010 0
Budżet 2009 0
Budżet 2008 3691
Budżet 2006 2781
Budżet 2007 2384
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 2412
Stawki dotacji 2068
Ochrona środowiska 60999
Ochrona zwierząt 17572
Decyzje środowiskowe 154291
Warunki wydania decyzji środowiskowych 6768
Konsultacje społeczne 9648
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4165
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6709
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 23598
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 4302
Ochrona przyrody 6724
Łowiectwo 6490
Plan polowań 8538
Program Czyste Powietrze 825
Ochrona powietrza 905
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1780
Gospodarka odpadami komunalnymi 29516
Deklaracje 11791
Harmonogramy odbioru 47296
Analiza stanu gospodarki odpadami 9299
Informacje, ogłoszenia 37841
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2575
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5779
Gospodarka wodno-ściekowa 573
Taryfy - woda/ścieki 799
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 2237
Podatki i opłaty 54013
Zwrot podatku akcyzowego 1855
Gospodarka nieruchomościami 86939
Przetargi 224715
Rokowania 30757
Wykazy nieruchomości do sprzedania 268740
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 2574
Deklaracja dostępności 996
Raport o stanie dostępu 1235
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 21689
Ostrzeżenia 183584
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 1729
Zgromadzenia Publiczne 1781
Planowanie przestrzenne 21986
Studium zagospodarowania przestrzennego 18227
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 44570
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 212190
Decyzje o warunkach zabudowy 23896
Druki do pobrania 1014
Dane przestrzenne do MPZP 1771
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 8404
PETYCJE 12217
2022 953
2021 4742
2020 3210
2019 1085
2018 1946
2017 181
2016 1402
2015 3556
Co musisz wiedzieć o koronawirusie 6528
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 5255
Inne ogłoszenia 468272
Opłata miejscowa 3072
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2021 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2022 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2023 0
GKRPA 40447
Gminne Programy Profilaktyczne 5679
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 6578
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 5203
Konkursy 1310
Inne informacje 2699
Obowiązek informacyjny 8707
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa 3139
Inwestycje 25109
PROW 984
Konkursy na realizację zadań publicznych 25974
Otwarte konkursy ofert 63998
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 31365
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych 0
Plany postępowań 1325
Nieodpłatna pomoc prawna 1537
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 12871
Strategie, raporty, opracowania 27706
Konsultacje społeczne 16962
Kontrole 11673
Terapeuta ds. uzależnień 1398
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4053
e-Urząd Skarbowy 132
Młodociani 240

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 285
Statystyka 5666
Instrukcja korzystania z BIP 10447
Rejestr zmian 1962003
Redakcja Biuletunu 4930
Mapa serwisu 5575
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 150168
Zamówienia publiczne 25384
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 157158
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 244193
Szacowanie wartości zamówienia 5722
Informacje o naborze 439919
Akty prawne 2161784
« powrót do poprzedniej strony