ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 43565
Wójt 12079
Sekretarz / Z-ca Wójta 15993
Referaty i stanowiska 23657
Skarbnik 11852
Regulamin organizacyjny 9364
Przyjmowanie interesantów 8217
Tłumacz języka migowego 1226
Jednostki organizacyjne 12685
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 15370
GOPS 13280
Ogłoszenia 12726
ZGK Sp. z o.o. 14218
Służby, Inspekcje, Straże 6113
OSP Sorkwity 10828
OSP Warpuny 7083
OSP Gizewo 7769
OSP Rybno 7844
Oświata 1411
Placówki publiczne 7545
Placówki niepubliczne 2537
Statut Gminy Sorkwity 10778
Organy Gminy 13378
Wójt 6859
Rada Gminy 5277
Sesje Rady Gminy 138828
Protokoły z sesji 12170
Kaluzula informacyjna 224
Transmisja na żywo 0
Interpelacje i zapytania 6900
Przewodniczący 8871
Skład Rady 18200
Komisje 23559
Struktura Gminy 6956
Sołectwa i sołtysi 3648
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Procedury załatwiania spraw 78811
Raport o stanie gminy 3824
Oświadczenia majątkowe 146612
Majątek i finanse 10618
Budżet 2022 r. 222
Uchwały i zarządzenia 168
Zarządzenie 79/2021 0
Uchwała XXXV/251/2021 0
Uchwała XXXVI/256/2022 0
Uchwała XXXVII/273/2022 0
Zarządzenie nr 30/2022 0
Uchwała XXXVIII/279/2022 0
Zarządzenie 35/2022 0
Uchwała XXXIX/284/2022 0
Zarządzenie 45/2022 0
Uchwała XL/289/2022 0
Zarządzenie 53/2022 0
Uchwała XLI/295/2022 0
Zarządzenie 59/2022 0
Zarządzenie 66/2022 0
Uchwała XLII/298/2022 0
Zarządzenie 79/2022 0
Uchwała XLIII/311/2022 0
Sprawozdania 533
Opinie RIO 1960
WPF 124
Zarządzenie 78/2021 0
Uchwała XXXV/250/2021 0
Uchwała XL/288/2022 0
Uchwała XLII/297/2022 0
Uchwała XLIII/310/2022 0
Budżet 2021 r. 291
Uchwały i zarządzenia 182
Zarządzenie 98/2020 0
Zarządzenie 99/2020 0
Uchwała XXIV/168/2020 0
Uchwała XXV/182/2021 0
Uchwała XXVI/191/2021 0
Uchwała XXVII/198/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Zarządzenie 26/2021 0
Uchwała XXVIII/206/2021 0
Uchwała XXIX/210/2021 0
Zarządzenie 38/2021 0
Uchwała nr XXX/216/2021 0
Zarządzenie nr 44/2021 0
Zarządzenie nr 51/2021 0
Uchwała XXXI/226/2021 0
Zarządzenie 58/2021 0
Uchwała XXXII/231/2021 0
Zarządzenie 63/2021 0
Uchwała XXXIV/240/2021 0
Sprawozdania 2211
Opinie RIO 2035
WPF 164
Uchwała XXIV/167/2020 0
Uchwała XXV/181/2021 0
Uchwała XXXIV/239/2021 0
Budżet 2020 r. 333
Uchwały i zarządzenia 186
Zarządzenie 94/2019 0
Uchwała XIV/99/2019 0
Uchwała XV/104/2020 0
Uchwała XVI/114/2020 0
Zarządzenie 25/2020 0
Zarządzenie 28/2020 0
Zarządzenie 30/2020 0
Uchwała XVII/119/2020 0
Zarządzenie 35A/2020 0
Zarządzenie 42/2020 0
Zarządzenie 45/2020 0
Uchwała XVIII/136/2020 0
Zarządzenie 52/2020 0
Uchwała XX/145/2020 0
Zarządzenie 65/2020 0
Zarządzenie 66/2020 0
Uchwała XXI/152/2020 0
Zarządzenie 67/2020 0
Zarządzenie 106/2020 0
Uchwała XXII/154/2020 0
Uchwała XXIII/159/2020 0
Uchwała XXIV/166/2020 0
Zarządzenie 21/2021 0
Sprawozdania 2249
Opinie RIO 1312
WPF na lata 2020-2032 r. 180
Zarządzenie 93/2019 0
Uchwała XIV/98/2019 0
Uchwała XV/103/2020 0
Uchwała XX/144/2020 0
Uchwała XXI/151/2020 0
Uchwała XXIV/165/2020 0
Budżet 2019 r. 347
Uchwały i zarządzenia 183
Uchwała III/17/2018 0
Uchwała IV/23/2019 0
Uchwała V/35/2019 0
Uchwała VI/43/2019 0
Zarządzenie 21/2019 0
Uchwała VII/48/2019 0
Zarządzenie 35/2019 0
Zarządzenie 41/2019 0
Uchwała IX/57/2019 0
Zarządenie 62/2019 0
Uchwała nr X/70/2019 0
Zarządzenie 72/2019 0
Uchwała nr XI/75/2019 0
Zarządzenie 90/2019 0
Uchwała nr XII/83/2019 0
Zarządzenie 97/2019 0
Uchwała nr XIII/89/2019 0
Zarządzenie nr 106/2019 0
Uchwała XIV/97/2019 0
Sprawozdania 2525
Opinie RIO 868
WPF na lata 2019 - 2032 147
Uchwała III/16/2018 133
Uchwała VI/42/2019 0
Uchwała XIII/88/2019 0
Uchwała XI/76/2019 0
Budżet 2018 r. 732
Uchwały i zarządzenia 357
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 78/2018 0
Zarządzenie nr 79/2017 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Uchwała nr XLI/294/2018 0
Uchwała nr XLII/299/2018 0
Zarządzenie nr 86/2018 0
Zarządzenie nr 90/2018 0
Zarządzenie nr 98/2018 0
Uchwała nr II/5/2018 0
Uchwała nr II/6/2018 0
Uchwała III/15/2018 0
Zarządzenie 20/2019 0
Sprawozdania 2567
Opinie RIO 2398
WPF 2018 - 2032 0
Uchwały 158
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Budżet 2017 r. 1175
Uchwały i zarządzenia 594
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 5732
Opinie RIO 8132
WPF na lata 2017 - 2030 0
Opinie RIO 532
Uchwały 171
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXIII/155/2016 0
Budżet 2016 r. 7422
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 7958
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 485
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 2211
Budżet 2015 r. 14764
Sprawozdania RIO 7399
Opinie RIO 7098
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 13611
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 5735
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 526
Budżet 2015 7
Budżet 2014 436
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 2536
Opinie RIO 2153
Budżet 2013 437
Uchwały RIO Olsztyn 5792
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2010 0
Budżet 2009 0
Budżet 2008 3289
Budżet 2006 2450
Budżet 2007 2081
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 2088
Stawki dotacji 468
Ochrona środowiska 52803
Ochrona zwierząt 15018
Decyzje środowiskowe 141702
Warunki wydania decyzji środowiskowych 6446
Konsultacje społeczne 8577
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3834
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6202
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 21193
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 3816
Ochrona przyrody 5775
Łowiectwo 4382
Plan polowań 4996
Program Czyste Powietrze 546
Ochrona powietrza 625
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1294
Gospodarka odpadami komunalnymi 27079
Deklaracje 10083
Harmonogramy odbioru 40400
Analiza stanu gospodarki odpadami 7897
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2842
Informacje, ogłoszenia 31819
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1875
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4292
Gospodarka wodno-ściekowa 412
Taryfy - woda/ścieki 537
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 1495
Podatki i opłaty 49802
Zwrot podatku akcyzowego 1185
Gospodarka nieruchomościami 85621
Przetargi 204436
Rokowania 28915
Wykazy nieruchomości do sprzedania 241315
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1649
Deklaracja dostępności 685
Raport o stanie dostępu 792
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 18747
Ostrzeżenia 147902
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 1195
Zgromadzenia Publiczne 1247
Planowanie przestrzenne 21675
Studium zagospodarowania przestrzennego 17143
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 39644
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 191933
Decyzje o warunkach zabudowy 21650
Druki do pobrania 711
Dane przestrzenne do MPZP 956
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7771
PETYCJE 11264
2022 651
2021 3202
2020 2210
2019 733
2018 1323
2017 123
2016 947
2015 2485
Co musisz wiedzieć o koronawirusie 4466
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 4895
Inne ogłoszenia 427786
Opłata miejscowa 2337
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2021 0
Uchwała w sp. opłaty miejscowej 2022 0
GKRPA 37315
Gminne Programy Profilaktyczne 4652
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 5382
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 4208
Konkursy 1056
Inne informacje 2236
Obowiązek informacyjny 6567
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa 2164
Inwestycje 23159
PROW 645
Konkursy na realizację zadań publicznych 25108
Otwarte konkursy ofert 60293
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 28958
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych 0
Plany postępowań 953
Nieodpłatna pomoc prawna 1015
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 11689
Strategie, raporty, opracowania 25119
Konsultacje społeczne 11280
Kontrole 10631
Terapeuta ds. uzależnień 1016
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2615

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 282
Statystyka 5501
Instrukcja korzystania z BIP 9819
Rejestr zmian 1735005
Redakcja Biuletunu 4754
Mapa serwisu 5383
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 145129
Zamówienia publiczne 23833
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 142301
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 223844
Szacowanie wartości zamówienia 3715
Informacje o naborze 416758
Akty prawne 1936738
« powrót do poprzedniej strony