ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 66/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 66/2022

Szczegóły informacji

66/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-07-22

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego

Na podstawie:

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.305) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź.zm.), oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022  Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 149 646,00 zł do wysokości 29 308 862,93 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 149 646,00 zł do wysokości  30 676 182,93 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.  
3. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4.Załącznik Nr 10  Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                 - 29.308.862,93 zł
         w tym: dochody bieżące             - 24.235.002,93 zł
                     dochody majątkowe        -  5.073.860,00 zł
 
       - wydatki                                    -  30.676.182,93 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  24.631.707,93 zł
                   wydatki majątkowe         -    6.044.475,00 zł
 
 
Deficyt  gminy w wysokości 1 367 320,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 250 000,00 zł .
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł .
§ 5
Załącznik  nr  5 Przychody i rozchody budżetu w 2022r . do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr  59/2022 z dnia 28 czerwca  2022r otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu .
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 66/2022 z dnia 22 lipca 2022r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75495 – kwota dochodów w wysokości 56 302,00 zł została przekazana za pośrednictwem  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego jako refundacja  środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z wypłatą świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy .
 
75814 – kwota dochodów w wysokości 22 925,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.06-30.06.2022r. oraz wyrównanie za poprzednie miesiące.
 
85295 – zmiana planowanych  dochodów  w rozdziale  o 70 311,00 zł związana jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%.
 
85503 – zwiększenie  planowanych  dochodów  w rozdziale o  kwotę 108,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.191.2022 z dnia 21-07-2022r.  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :
 
75495 – kwota wydatków w wysokości 56 302,00 zł  została przekazana za pośrednictwem  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego jako refundacja  środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z wypłatą świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy .
 
80195 – kwota wydatków w wysokości 22 925,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.06-30.06.2022r. oraz wyrównanie za poprzednie miesiące.
 
 85295 – zmiana planowanych  wydatków  w rozdziale  o 70 311,00 zł związana jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  Dotacja przeznaczona jest sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%.
 
85503 – zwiększenie  planowanych  wydatków  w rozdziale o  kwotę 108,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.191.2022 z dnia 21-07-2022r.  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 
               Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-04 12:53:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-09 09:42:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 09:42:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony