ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/311/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/311/2022

Szczegóły informacji

XLIII/311/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze.  zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik 3c Plan przychodów i wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Traci moc Załącznik 3b  Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” w 2022r.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                - 30.546.231,79 zł
         w tym: dochody bieżące            - 28.002.371,79 zł
                     dochody majątkowe       -  2.543.860,00 zł
 
       - wydatki                                   -  33.179.556,12 zł
      w tym: wydatki bieżące              -  28.269.992,52 zł
                   wydatki majątkowe        -    4.909.563,60 zł
 
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.633.324,33 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z  rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.600.000,00 zł.
  2)   wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym budżetu,
        wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.033.324,33 zł .
 
§ 3
Paragraf § 4.1. otrzymuje brzmienie:
 
  1. Przychody budżetu w wysokości 3.017.320,00 zł, rozchody w wysokości 383.995,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 12:52:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 12:55:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 12:55:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony