ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Program Czyste Powietrze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu
 
 "Czyste Powietrze"
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021 r. na mocy porozumienia Gminy Sorkwity  oraz Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A, został otwarty Gminny Punkt konsultacyjno- informacyjny Programu Czyste Powietrze.”.
W punkcie będzie można:
1) uzyskać informację o zasadach Programu oraz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie;
2) skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski i wydrukować je;
3) złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazywany do WFOŚiGW w Olsztynie;
4) skorzystać z pomocy przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).
Program przewiduje dofinansowania na:
 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Forma dofinansowania:
 • dotacja
Terminy:
 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków   o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.
Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług pracownika  i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Wniosek wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy Sorkwity i przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie. Zabierasz z sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Olsztynie. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.  To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.
Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.
Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku
Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.
Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:
 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT
Na spotkanie w Urzędzie Gminy celem wypełnienia wniosku przychodzą z Tobą wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.
Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.
Informacje i porady w sprawie Programu udzielane będą:
 •      drogą telefoniczną pod numerami telefonu: (89) 742 85 33,
 •      oraz po uprzednim umówieniu się osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A, poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00; wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-11.00
Informacje dotyczące Programu „CZYSTE POWIETRZE” dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:
wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze
Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-02 10:59:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-02 10:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-09 11:09:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »