ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sorkwity
 
Gmina Sorkwity zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.gminasorkwity.pl
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Piaścik.
 • E-mail:
 • Telefon: 501 27 44 93.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sorkwity
 • Adres: ul. Olsztyńska 16A,
  11-731 Sorkwity
 • E-mail:
 • Telefon: 89 742 20 29
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
 
Dostępność wejścia
Posesja ogrodzona z czterech stron ogrodzeniem z elementów metalowych.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Olsztyńskiej oraz wejście od zaplecza budynku. Wejście od zaplecza budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi brama, chodnik oraz dwustopniowe schody, których szerokość dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
Na schodach zainstalowany jest podjazd dla wózków, powierzchnia schodów wykonana z materiału antypoślizgowego, doświetlona. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 
 Drzwi do budynku umożliwiają wjazd osób niepełnosprawnych, zainstalowany system wolnozamykający.
 
Przed wejściem do budynku zamieszczono informację o możliwości osobistej pomocy pracownika w otoczeniu budynku
Dostępność parkingu
Na posesji wyznaczono 15 miejsc parkingowych w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność powierzchni komunikacyjnych w budynku
Pomieszczenia biurowe umiejscowione są na parterze i piętrze budynku.
Dla osób na wózkach dostępna jest część  korytarza i pomieszczeń na parterze budynku oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Piaścik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 10:08:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 10:08:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10 14:20:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »