ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 27/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 27/2023

Szczegóły informacji

27/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-03-31

Data wejścia w życie: a

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1634) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z póź.zm.), oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023  Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  16 234,00 zł do wysokości 33 838 413,07 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
  1. Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 234,00 zł do wysokości  36 927 813,07 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
2. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik  Nr 3b  Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                   - 33.838.413,07 zł
         w tym: dochody bieżące             - 23.078.578,96 zł
                     dochody majątkowe        - 10.759.834,11 zł
 
       - wydatki                                      -  36.927.813,07 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  23.107.584,43 zł
                   wydatki majątkowe                     -  13.820.228,64 zł
 
§ 5
Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.089.400,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000,00 zł,
  2. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 171.004,33 zł.
  3. Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
  4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  związanych ze szczególnymi  zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie    134.400,00 zł .
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 podlega ogłoszeniu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-06 11:23:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-17 16:21:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-17 16:21:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony