ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/245/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/245/2021

Szczegóły informacji

XXXIV/245/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-11-26

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Tytuł aktu:

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz.1540, ze zm.), art. 17 ust.1, pkt.1 i 2, art. 19 pkt 1, lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 roku poz. 724) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1.
Wprowadza się opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach określonych uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008r. Nr 192, poz. 2933).
 
§ 2.
Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,50 od jednej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
§ 3.
Opłata miejscowa pobierana jest ostatniego dnia pobytu za cały jego okres.
 
§ 4.
Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
 
§ 5.
Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w miejscowościach i w celach o których mowa w §1 niniejszej uchwały.
 
§ 6.
Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz okres pobytu osoby przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
 
§ 7.
Za inkaso opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
 
§ 8.
Pobrane kwoty opłaty miejscowej, inkasent przekazuje na właściwy rachunek bankowy lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy w Sorkwitach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 10.
Traci moc uchwała XXIII/161/2020 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01 grudnia 2020 r., poz. 4803).
 
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-30 15:08:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-30 15:08:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-30 15:08:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony