ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sekretarz / Z-ca Wójta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz Gminy Sorkwity / Zastępca Wójta Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Małgorzata Rzekanowska
Kontakt:
tel. 89-742-81-70
 
 
 
 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:
 1. zastępowanie wójta podczas jego nieobecności,
 2. wykonywanie czynności wobec wójta z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalania wysokości wynagrodzenia,
 3. organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę dla nowo zatrudnianych pracowników na stanowiskach urzędniczych,
 4. opracowywanie projektów aktów normatywnych regulujących organizację gminy i urzędu,
 5. inicjowanie zmian organizacyjnych i personalnych mogących usprawnić funkcjonowanie uUrzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w urzędzie,
 7. nadzór nad zasadą terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,
 8. nadzór nad przestrzeganiem porządku prawnego w urzędzie,
 9. koordynacja kontroli zarządczej urzędu i jednostek organizacyjnych gmin,
 10. inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników urzędu,
 11. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał rady,
 12. współpraca z radą,
 13. współpraca z sołectwami w zakresie organizacji zebrań wiejskich,
 14. wykonywanie funkcji pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego, który współdziała z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez organy samorządu gminy, wynikających z przepisów kodeksu wyborczego oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
 15. wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 16. wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia wójta,
 17. zatwierdzanie dokumentów finansowo – księgowych,
 18. przygotowanie dokumentacji do okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników na stanowiskach samodzielnych oraz koordynacja dokonywania ocen w referatach urzędu,
 19. w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
 • opracowywanie i prowadzenie stałej aktualizacji dokumentów obronnych,
 • obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia działania wczesnego wykrywania zagrożeń w czasie pokoju,
 • przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej oraz udzielanie pomocy w tym zakresie zakładom pracy,
 • organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z powołaniem i zapewnieniem sprawnego działania technicznego systemów OC,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej, pracowników administracji samorządowej, zakładów pracy z zakresu obrony cywilnej,
 • magazynowanie i konserwacja oraz prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Gminy Sorkwity i zakładach pracy,
 • prowadzenie zadań gminy w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych,
 • utrzymywanie w stałej gotowości dokumentacji  związanej z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej urzędu oraz innej dokumentacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju oraz planowanie na bieżąco świadczeń osobistych i rzeczowych w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Rzekanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-07 08:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-07 08:00:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-23 12:07:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »