ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLV/317/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLV/317/2022

Szczegóły informacji

XLV/317/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022– 2032

Na podstawie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. , poz 305 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
W uchwale Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2032  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia przyjętych wartości.
 
Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie wieloletniej prognozy finansowej do potrzeb budżetu Gminy Sorkwity.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022-2032 dokonuje się zmian wynikających z uaktualnienia i dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2022 rok, w tym wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Gminy Sorkwity zmieniającej budżet w dniu 28 listopada 2022 roku:
1.  W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
               zwiększa się dochody ogółem do wysokości               34 697 132,57 zł, w tym:
  1. zwiększa się dochody bieżące do wysokości          32 153 272,57 zł;
  2.  dochody majątkowe bez zmian                               2 543 860,00 zł:
                zwiększa się wydatki ogółem do kwoty             35 097 132,57 zł, w tym:
  1. zwiększa się  wydatki bieżące do wysokości           29 864 713,97 zł;
  2. zmniejsza się wydatki majątkowe do wysokości         5 232 418,60 zł.
Zmiany dochodów i wydatków podyktowane są przede wszystkim decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zmniejszenie lub zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie realizacji zadań własnych. Wzrost dochodów i wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu wprowadzenia do planu dochodów, jak i wydatków kwoty 242 000,00 zł z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r.o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.z 2022 r., poz. 2236). Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów i wydatków za 2022 r. w stosunku do planu 2022 r.
W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków   planowany deficyt w kwocie 400 000,00nie ulega zmianie.
 
2. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmianie nie wprowadza się istotnych zmian poza zmianami dochodów i wydatków.
3. W załączniku  Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodano zadanie pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych."
  
W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 11:58:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 11:58:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30 11:05:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony