ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 106/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 106/2020

Szczegóły informacji

106/2020

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 podlega ogłoszeniu.

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-15

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.869) i art. 15zn ust 1 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374 z póź.zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020  Wójt Gminy zarządza , co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31 143,00 zł do wysokości 27 436 242,26 zł  wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
1. Zwiększa   się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 143,00 zł do wysokości  27 236 242,26 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      -  dochody                                     - 27.436.242,26 zł
        w tym: dochody bieżące               - 25.268.065,50 zł
                      dochody majątkowe       -   2.168.176,76 zł
 
   - wydatki                                         -  27.236.242,26 zł
       w tym : wydatki bieżące              -  24.697.723,21 zł
                   wydatki majątkowe          -    2.538.519,05 zł
 
                Nadwyżkę budżetu w wysokości 200.000,00zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2020 podlega ogłoszeniu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-29 14:12:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-12 15:12:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12 15:12:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony