ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 112/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 112/2022

Szczegóły informacji

112/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Nieobowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-16

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.)oraz  art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r.poz. 611 ze zm.) oraz w oparciu o uchwalę nr XXXIV/246/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Sorkwity na lata 2022-2026” opublikowanej w Dz.U.Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.12.2021r. poz. 5045, ustala:

Treść:

§ 1.
Od  dnia 1 stycznia 2023 r. stawkę bazową czynszu miesięcznego w wysokości:
a) 2,60 zł za 1m2 powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego,
b) 1,30 zł za1 m2 powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu socjalnego.
 
§ 2.
Czynniki mające  wpływ na poziom czynszu
a/ czynniki obniżające:
- lokal położony w miejscowościach  Rybno, Warpuny i Stary Gieląd – 10 %
- lokal położony w miejscowościach Borowe, Choszczewo, Gizewo, Maradki, Kozłowo, Burszewo, Szymanowo, Zyndaki  i Stama– 20 %
stosuje się maksymalną zniżkę stawki bazowej  czynszu do -20%
 
b/czynniki podwyższające:
-lokal wyposażony  w wodę  -10%
-lokal wyposażony  w wodę ,wc i kanalizacje -25%
-lokal wyposażony  w wodę ,wc,kanalizacje i c.o. lokalne -55%
-lokal wyposażony  w wodę ,wc,kanalizacje i c.o. z sieci - 80%
-lokal wyposażony  w wodę ,wc,kanalizacje i c.o.i c.w. z sieci -100%
stosuje się maksymalną zwyżkę  stawki bazowej  czynszu do -100%
 
§ 3.
Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za najem dodatkowych pomieszczeń gospodarczych w wysokości 50% stawki bazowej + Vat.
 
§ 4.
Wynajmujący lokal dokona zmiany dotychczasowego czynszu za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
Jednostkowa stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala się w oparciu o stawkę bazową i wynik zsumowania wszystkich wielkości obniżających  i podwyższających te stawkę z tytułu  czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu.
 
§ 5.
Na wniosek najemcy o niskich dochodach, stawka czynszu może być obniżona, gdy najemca spełnia łącznie następujące warunki :
1.) Najemcy nie przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.) nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu , a w przypadku lokalu zadłużonego – gdy Gmina wyraziła zgodę na spłatę zaległości w ratach i dłużnik dokonuje terminowej spłaty naliczonych rat.
3.) znajduje się  w trudnych warunkach mieszkaniowych tj. zamieszkuje w lokalu w którym na 1 członka gospodarstwa domowego przypada nie więcej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi w gospodarstwach wieloosobowych, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.
 
§ 6.
1.Ustala się następujące progi dochodowe gospodarstw domowych w oparciu o średni miesięczny dochód (rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych)na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, uprawniające do obniżki czynszu oraz wysokości obniżki czynszu:
 
a) do 30 % kwoty najniższej emerytury: 20% obniżki
b) do 40 % kwoty najniższej emerytury: 10 % obniżki.
 
2. Określenie dochodu, najniższej emerytury oraz gospodarstwa domowego następuje w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
 
3. Obniżki czynszu następują według procedury zawartej w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 
§ 7. 
Traci moc Zarządzenie Nr 70 /2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października  2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.
 
§ 8. 
Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-30 10:56:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-28 10:44:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 10:43:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony