ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 108/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 108/2023

Szczegóły informacji

108/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-15

Data wejścia w życie: Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art.4 ust.3 oraz art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze  zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

   
   
   
§ 1
1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych  spisanych przez zespoły spisowe w następującym składzie:
  1. Lidia Świder                       -       przewodnicząca    
  2 .Karolina Jerońska               -       członek
 
§ 2
 1.  Powołuję zespół spisowy nr 1 do spisania składników wymienionych w Załączniku Nr 1 pole spisowe nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w  składzie:
           1. Magdalena Krawczyk     -     przewodnicząca
           2.  Beata Ślęzak               -        członek
      3. Ewa   Połomka             -       członek
  2. Powołuję zespół spisowy  nr 2 do spisania składników wymienionych w Załączniku Nr 1 pole spisowe nr 7, 8 9,10,11,12,13,14,15 i 16 w składzie:
           1. Aleksandra  Nowotka              - przewodnicząca
       2. Adela Piotrowska                  - członek
3. Powołuję zespół spisowy  nr 3 do spisania składników wymienionych w Załączniku Nr 1 pole spisowe nr 17 w składzie:
           1. Maria Rolczyńska             -  przewodnicząca
           2. Sylwia Cesarek                 -  członek
 
§ 3
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku znajdującego się na stanie Urzędu Gminy Sorkwity następuje na dzień:
  1. w drodze spisu z natury na dzień 31.12.2023 r.,
  2. w drodze uzgodnienia salda na dzień 31.12.2023 r.,
  3. w drodze weryfikacji na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów , przy czym można ją prowadzić nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym,
  4. spis środków pieniężnych w kasie na ostatni dzień roku kalendarzowego .
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z  instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 1/2019 zał. nr 1a Wójta Gminy Sorkwity z dnia 2 stycznia 2019 r.
3. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Zobowiązuję przewodniczącą komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnika Gminy do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych do dnia 30 listopada 2023 r.
 
§ 4
1. Zobowiązuję pracowników do wykonania następujących prac przygotowawczych do inwentaryzacji:
    a) komórki organizacyjne  Urzędu powinny dokonać uzgodnień z Referatem Planowania i Finansów w zakresie prowadzonej ewidencji składników majątkowych w celu ustalenia ich stanu bieżącego do dnia 15 grudnia 2023 r;
 
§ 5
1.Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej:
    a) złoży niezwłocznie, nie później niż do dnia 20 stycznia 2024 r. Skarbnikowi Gminy wypełnione arkusze inwentaryzacyjne w celu ich wyceny i rozliczenia różnic;
    b) złoży niezwłocznie, nie później niż do dnia 1 marca 2024 r. Wójtowi Gminy Sorkwity protokół końcowego rozliczenia  komisji inwentaryzacyjnej wraz ze sformułowaniem
 
§ 6
 Wyniki inwentaryzacji ujmuje się w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
 
 § 7
 Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialna jest przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej.
 
§ 8
  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 108/2023
Wójta Gminy Sorkwity  z dnia 15 listopada 2023 r.
 
HARMONOGRAM PRAC INWENTARYZACYJNYCH W ROKU 2023
Lp.
Rodzaj składników majątkowych
Pole spisowe
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
Wg stanu
na dzień
Zespół spisowy / osoby odpowiedzialne
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Nazwa
Numer
1
Stan  kasy, , gwarancje, papiery wartościowe
Kasa Urzędu Gminy Sorkwity Sekretariat UG Sorkwity
 
1
Spis z natury
31.12.2023
 
1
do 31.12.2023
 
2
Druki ścisłego zarachowania
Sekretariat UG Sorkwity
 
2
Spis z natury
31.12.2023
 
1
do 31.12.2023
 
3
Nie zużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu tj.paliwo w bakach, opał
 
Urząd Gminy  Sorkwity, OSP Rybno, OSP Sorkwity, OSP Warpuny OSP Gizewo,
 
3
 
 
Spis z natury
31.12.2023
 
1
 
 
do 31.12.2023
4
Środki trwałe
Urząd Gminy Sorkwity-teren całej gminy , Sołectwa,
 
 
4
Spis z natury
31.12.2023
 
1
do 15.01.2024
5
Pozostałe środki trwałe
Urząd Gminy Sorkwity , Sołectwa,
 
 
5
Spis z natury
31.12.2023
 
1
do 15.01.2024
6
 Składniki majątkowe powierzone przez inne jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
6
Spis z natury
31.12.2023
1
do 15.01.2024
7
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
Referat Planowania i Finansów
7
Uzyskanie pisemnego potwierdzenia od banków
31.12.2023
2
do 15.01.2024
8
Pożyczki i kredyty
Referat Planowania i Finansów
8
Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wykazanego salda od banków
31.12.2023
2
do 15.01.2024
9
Akcje i udziały
Referat Planowania i Finansów
9
Uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów
31.12.2023
2
do 15.01.2024
10
Inwestycje – środki trwałe w budowie
Referat Rolnictwa Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
10
Weryfikacja
31.12.2024
2
do 20.02.2024
11
Wartości niematerialne i prawne
Stanowisko Informatyka
11
weryfikacja
31.12.2023
2
Do 20.02.2024
12
Należności cywilnoprawne od kontrahentów prowadzących księgi rachunkowe
Referat Planowania i Finansów
12
Uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów
31.12.2023
2
do 15.01.2024
13
Należności publiczno-prawne i należności wobec osób fizycznych oraz podmiotów  nie prowadzących ksiąg rachunkowych
Referat Planowania i Finansów
13
weryfikacja
31.12.2023
2
do 20.02.2024
14
Należności sporne i wątpliwe
Referat Planowania i Finansów
15
weryfikacja
31.12.2023
2
do 20.02.2024
15
Zobowiązania
 
Referat Planowania i Finansów
16
weryfikacja
31.12.2018
2
do 20.02.2024
16
Kapitały, fundusze, fundusze specjalne,
 i pozostałe konta
Referat Planowania i Finansów
17
weryfikacja
31.12.2018
2
do 20.02.2024
17
Grunty
Referat Rolnictwa Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 
weryfikacja
31.12.2023
3
do 20.02.2024
 
                Wnioskuję o zatwierdzenie planu                                                                                                                                                    Zatwierdzam
 
 
                …………      …………………………….                                                                                                                    …………       ……………………………...
                    (data)                 (Skarbnik Gminy)                                                                                                                                (data)                 (Wójt Gminy Sorkwity)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 08:22:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 08:26:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 08:28:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony