ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/28/2011Drukuj informacjęAkt prawny: V/28/2011

Szczegóły informacji

V/28/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-02-15

Tytuł aktu:

w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203z 2005r Nr 172,poz.1441,Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327,Nr 138 poz. 274 i 173 poz.1218 z 2008r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458 z 2009r Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241z 2010r. Nr 28 poz. 142,Nr 28 poz.146,Nr 106 poz.657) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami z 2010r Dz.U. Nr 106, poz. 675 i Nr 143 poz.963 ) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Sorkwitach uchwala, co następuje :

Treść:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości będącej własnością Gminy Sorkwity oznaczonej numerem działki 255 w obrębie nr 9-Kozłowo nieodpłatnej służebności przesyłu przez w/w działki na czas nieokreślony na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku oddział w Olsztynie polegająca na:

a) udostępnieniu w/w działki w celu wybudowania przyłączy elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 KV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków P-3 w Kozłowie.

b) wykonaniu prac remontowych ,eksploatacyjnych i modernizacyjnych na wybudowanie urządzeń zgodnie z art.61 i art.62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1995r (Dz.U.06 156.1118 z późń. zm.)

c) zgodzie wejścia na usuniecie awarii wybudowanych urządzeń

d) prawie przejścia i przejazdu przez w/w działkę oraz przechodu wybudowanych urządzeń.
W/w działka zapisana jest w Księdze Wieczystej nr OL1M/00011764

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Uzasadnienie
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 15 lutego 2011 rokuPodjęcie uchwały podyktowane zostało potrzebą ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 255 w Kozłowie będącej własnością Gminy Sorkwity w celu wybudowania przyłączy elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków P-3 w Kozłowie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-23 09:22:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-23 09:23:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-23 10:23:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony