ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/71/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XV/71/2008

Szczegóły informacji

XV/71/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-02-01

Data podjęcia/podpisania: 2008-02-01

Tytuł aktu:

Zamiana gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203z 2005r Nr172,poz.1441,Nr175 poz.1457 ,z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327,Nr 138 poz. 274 i 173 poz.1218)oraz art. 15 ust.1 i art. 37 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) na wniosek Wójta Gminy

Treść:

§ 1.

1.Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany w trybie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst ustawy w Dz.U. z 2004r Nr 261,poz. 2603) gruntu niezabudowanego, położonej w obrębie Warpuny oznaczonego w ewidencji gruntów numerem działki 229/3 o powierzchni 100 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej nr 11641 i cześć działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 229/4 o powierzchni 4500 m2 , zapisanej w Księdze Wieczystej nr 11656 będących własnością Gminy Sorkwity na część działki niezabudowanej położonej w obrębie Burszewo oznaczonej w ewidencji gruntów nr 98 o powierzchni 5400m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr 18906 będącej własnością Pana Kamila Artura Siwik .

2.Projekt podziału nieruchomości określony został na załączniku do niniejszej uchwały .

3. Zamiana nieruchomości gruntowych wymienionego w ust.1 nastąpi w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – po dokonaniu wyceny gruntu i rozgraniczeniu nieruchomości .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-26 14:15:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-26 14:18:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-30 15:29:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony