ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/79/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/79/2008

Szczegóły informacji

XVI/79/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-09

Data podjęcia/podpisania: 2008-03-21

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2008 nr 66 pozycja 1304, opublikowano dnia: 2008-04-25

Tytuł aktu:

Przyjęcie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369)

Treść:

§1

Ustala się dla szkół prowadzonych przez Gminę Sorkwity „Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz.1600) dokonano zmiany w art. 72 Karty Nauczyciela dotyczącej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Organy prowadzące szkoły zostały zobowiązane do corocznego przeznaczania w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Ponadto organy prowadzące muszą określić rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Proponuje się zachowanie dotychczasowej wysokości naliczanych środków na fundusz zdrowotny tj. 0,3% rocznych planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli
Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania określone zostały w regulaminie, który stanowi załącznik do uchwały.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tumińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tumińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 11:53:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-28 11:32:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-12 12:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony