ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII/95/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII/95/2008

Szczegóły informacji

XVIII/95/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XVIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-06-01

Data podjęcia/podpisania: 2008-05-30

Tytuł aktu:

Wysokość diet przysługujących radnym gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchyla:

IV/29/2003, V/40/2003

Zmieniony przez:

XXXI/158/2009

Na podstawie:

art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz .1591, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz..984 , Nr 214 poz.1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz .717.i Nr 162 poz. 1568 zm. Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz1055 i Nr 116 , poz.1203, Nr 214 poz.1806,Dz.U. z 2005r. nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz 1337; zm.Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710)

Treść:

§ 1.
Radnemu przysługują diety, za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz instytucji samorządowych do których został przez Radę wybrany lub desygnowany, obliczane procentowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalonego odrębnymi przepisami.
1.Diety jednorazowe za każdorazowy udział radnego :
a) w sesji Rady Gminy - 20 %,
b) członka komisji w posiedzeniu komisji stałych - 20 %,
c) członka komisji w posiedzeniach komisji doraźnej - 20 %,
d) przewodniczącego komisji stałej - 23 %,
e) przewodniczącego komisji doraźnej - 23 %,
f) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy za udział w sesji - 25 %.
2. Ryczałtowe diety miesięczne za pełnione funkcje :
a) Przewodniczącego Rady Gminy - 140 %.

§ 2.
W razie niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady w okresie dłuższym niż miesiąc, dieta o której mowa w § 1 ust.2 lit.a przysługuje pełniącemu tę funkcję Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 3.
1.W razie zbiegu sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył – bardziej dla niego korzystną.
2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku posiedzeń komisji.

§ 4.
Radny pobiera diety z tytułu członkostwa i udziału w posiedzeniach w nie więcej niż dwóch komisji.

§ 5.
Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 50 % półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 110, poz.1255 ze zm).

§ 6.
Wypłata diet jednorazowych za udział w sesji Rady lub posiedzeniu komisji następuje bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia, a podstawą do jej wypłacenia jest podpis radnego na liście obecności.

§ 7.
Wypłata diety zryczałtowanej za pełnioną funkcję dokonywana jest raz w miesiącu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.

§ 8.
Zwrot kosztów podróży służbowych radnych odbywa się w oparciu o przepisy wydane na podstawie art.25 ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10.
Traci moc uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych oraz uchwała Nr V/40/2003 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 10 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-09 11:24:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-09 11:24:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-24 15:21:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony