ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIII/265/2013Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/265/2013

Szczegóły informacji

XXXIII/265/2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2013-10-04

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-10-04

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r

Zmienia:

XXVI/211/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

 § 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2013r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r w sposób następujący :
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2013r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2013r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3a Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 21.233.253,70 zł ,
- wydatki - 21.441.153,70 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 207.900,00 zł są przychody pochodzące z pożyczki.
§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony