ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/200/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/200/2010

Szczegóły informacji

XXXVII/200/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-30

Data podjęcia/podpisania: 2010-04-30

Tytuł aktu:

w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 98 poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173,poz.1218, z 2008r.Nr 180,poz.111,z 2009r.Nr 223,poz. 1458,Nr 52,poz.420) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241, Nr 219, poz.1706) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Sorkwity z wykonania budżetu gminy za 2009r., uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2009r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony