ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 111/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 111/2022

Szczegóły informacji

111/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Uchylony

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-16

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)  oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Wójt Gminy Sorkwity zarządza co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się  od  dnia 01stycznia  2022 r.  następujące  stawki czynszu  za dzierżawę  gruntów  zabudowanych i nie zabudowanych, stanowiących własność  komunalna gminy:
 
1. stawka  roczna  czynszu  za grunty niezabudowane  wykorzystywane pod  uprawę roślin  jednorocznych :
- za  grunty   o powierzchni  do 0,10 ha                                                                  104,00 zł
- za grunty   o powierzchni  od 0,11 ha  do 0,50 ha                                                242,00 zł
- za grunty  o powierzchni   od 0,51 ha do 1,00 ha                                                 345,00 zł
- za grunty  o powierzchni  powyżej 1,00 ha                                                           472,00 zł
 
2. stawka miesięczna czynszu za grunty niezabudowane  przeznaczone na cele usługowo – handlowe  za  1 ar powierzchni                                                                          96,00 zł
 
3. stawka miesięczna  czynszu za grunty zabudowane  budynkami gminnymi  przeznaczonymi  na cele  usługowo – handlowe  za  1m2 powierzchni  gruntu pod budynkiem     28,00 zł,
a za  grunty okalające budynek  stawka czynszu wynosi  0,92 zł za 1m2 powierzchni .
 
4. stawka miesięczna czynszu za grunty zabudowane budynkami  gminnymi  przeznaczonymi na cele  oświatowe   za  1mpowierzchni gruntu pod  budynkiem                      2,60 zł,
a za  grunty okalające  budynek  stawka czynszu wynosi 0,12  zł  za 1m2 powierzchni
 
5. stawkę roczną czynszu za grunty zabudowane budynkami gminnymi  przeznaczonymi  na cele  gospodarcze za  1m2 powierzchni  gruntu pod budynkiem                       2,60 zł ,
a za  grunty okalające budynek  stawka czynszu wynosi  0,20 zł za 1m2 powierzchni .
 
 
§ 2.
Wszystkie stawki czynszu dzierżawnego wymienione w § 1 podlegają podwyższeniu o podatek  VAT, naliczony w wysokości i na warunkach określonych w Ustawie  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj.Dz.U z 2021 r. ,poz. 685 ze zm.).
 
§ 3.
Wszystkie stawki czynszu wymienione powyżej, stosuje się do umów dzierżawy, których termin obowiązywania rozpoczyna się od 1 stycznia 2023 r. tj. z chwila wejścia w życie niniejszego  zarządzenia.
 
§ 4.
Stawki czynszu dzierżawnego  obowiązujące w umowach dzierżawy zawartych przed  wejściem w życie niniejszego  zarządzenia  podlegają  podwyższeniu zgodnie z zapisami umów tj.  co roku w drodze jednostronnego pisemnego  oświadczenia wydzierżawiającego, o wskaźnik  wzrostu  cen towarów i  usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS.
 
§ 5.
Zmiana stawek czynszu  wynikająca ze wzrostu  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  nie obejmuje  umów dzierżawy  zawartych pod uprawy jednoroczne.
 
§ 6.
Dla emerytów i rencistów  ,który jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, stawki czynszu  wymienione w § 1 pkt.1  obniża się do 50 %.
 
§ 7.
Traci moc  zarządzenie  nr 71/2021 Wójta Gminy Sorkwity  z dnia  21 października 2021 r.  w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.
 
§ 8. 
Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony