Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

28/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: ZW

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-28

Data podjęcia/podpisania: 2008-05-28

Tytuł aktu:

Ustalenie ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sorkwitach.

Na podstawie:

art. 20 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznie 2004r. w sprawie ogólnych zasad wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152).

Treść:

§ 1.

Ustala się ramowy zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sorkwitach w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zakres działania zawiera przedsięwzięcie i czynności w dziedzinie obronności państwa, a także zadania wykonanie w ramach przygotowań obronnych państwa stosowanie do kompetencji określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach wydanych na ich podstawie.

§ 3.

Zobowiązuje się pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego do:
1.podjąć przedsięwzięcia związane z przekazaniem zadań w zakresie obronności państwa, określić ich zasady i terminy ich wykonania;
2.udzielić pomocy fachowej w zakresie realizacji powierzonych zadań obronnych;
3.podjąć przedsięwzięcia związane z opracowaniem i przekazaniem nakazanych sprawozdań, ocen i analiz bieżących informacji w wykonaniu powierzonych zadań obronnych;

§ 4.

Dokumenty dotyczące spraw, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, opracowuje i przekazuje się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie, wydanymi przez właściwe organy;

§ 5.

Koordynację wykonywania zadań wynikających z zakresu działania powierza się pracownikowi ds. obronnych i Zarządzania Kryzysowego, którego czyni się odpowiedzialnym za aktualizację załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia stosowanie do nałożonych zadań w trybie ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Piotr Wołkowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Rutkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Rutkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-27 07:49:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-27 07:49:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-27 08:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1718 raz(y)