Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXV/181/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2021-01-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2021– 2032

Na podstawie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz 869 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2032  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Ray Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Objaśnienia przyjętych wartości
 
 
Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie wieloletniej prognozy finansowej do potrzeb budżetu Gminy Sorkwity.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sorkwity na lata 2021-2032 dokonuje się zmian wynikających z uaktualnienia i dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2021 rok, w tym wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Gminy Sorkwity zmieniającej budżet w dniu 29 stycznia 2021 r.
1.  W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
               zwiększa  się dochodyogółem do wysokości               25 550 556,22 zł, w tym:
  1. zwiększa się dochody bieżące do wysokości          24 643 856,22 zł;
  2.  dochody majątkowe do wysokości                             906 700,00 zł:
                zwiększa się wydatki ogółem do kwoty            25 700 556,22 zł, w tym:
  1. zwiększa się  wydatki bieżące do wysokości           24 344 956,22 zł;
  2. zwiększa  się wydatki majątkowe do wysokości       1 355 600,00 zł.
 
Zmiany dochodów i wydatków  wynikają   z analizy planu   dochodów i wydatków na 2021 r.
W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków nie ulega zmianie planowany deficyt Gminy Sorkwity, pozostaje on nadal w wyskokości  150 000,00zł.
Zmianie ulega kwota w poz. 6 - kwota długu w kolumnie wykonanie za 2020r. Była kwota 7 040 319,00 zł a winno być  7 040 419,00 zł. Korekta wynika z oczywistej omyłki pisarskiej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-01 16:15:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-01 16:29:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03 10:10:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
682 raz(y)