Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXVII/203/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXXVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-30

Data podjęcia/podpisania: 2010-04-30

Tytuł aktu:

zmieniającą uchwałę nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 09 października 2009r w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel

Zmienia:

XXXII/162/2009

Zmieniony przez:

XXXIX/208/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr172, poz.1441, Nr175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327 i Nr 138.poz 974,Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111i Nr 223 poz.1458 z 2009r Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 59 poz.369,Nr 220 poz.1412, z 2009r. Nr 19 poz.100,Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817 Nr 161 poz.1279, Nr 161 poz.1281, Nr 206 poz.1590) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Sorkwity uchwala , co następuje:

Treść:

§ 1

W uchwale nr XXXII/162/2009 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 09 października 2009r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel ,
wprowadza się następujące zmiany :

1.W §1 dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu :
„Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości oznaczonej nr działek 129/3 i 129/2 nieodpłatnej służebności gruntowej na czas nieokreślony polegającej na prawie przychodu i przejazdu przez działkę 129/3 położoną w obrębie Rybno zapisaną w Księdze Wieczystej nr OL1M/00002289/4, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej nr 126/1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-24 15:23:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-24 15:24:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-06 14:03:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1244 raz(y)